Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Infeksjonsmedisinsk avdeling har totalt 33 senger fordelt på 2 poster hvorav 16 isolat for undertrykksventilasjon inkludert høysikkerhetsisolatene. Avdelingen har både lokale og regionale oppgaver innen fagfeltet infeksjonsmedisin, og et nasjonalt ansvar for ivaretagelse av pasienter med høyrisikosmitte. Gjennom et arbeidsår dekker avdelingen et bredt spekter av infeksjonsmedisinske tilstander, med andre ord omtrent alt som er i ICD-10 av infeksjonsrelaterte hoveddiagnoser. Infeksjonsmedisinsk poliklinikk viser tilsvarende bredde og har i tillegg oppfølgingsansvar for landets største HIV-kohort (ca 1800 pasienter). Prosedyremessig har avdelingen et eget spesial-laboratorium for mikrobiologi og parasittologi. 

Avdelingen har tilsvarende en aktiv FOU-seksjon med fokus på translasjonsforskning og kliniske studier av tuberkulose, hiv, viral hepatitt og Covid-19, hovedsakelig eksternt finansiert (HSØ/NFR/EU).


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har
 

Arbeidsoppgaver

Overlegen inngår i bakvaktsordningen på Infeksjonsmedisinsk avdeling, deltar i visittarbeide på INF sengeposter, supervisjon av LIS, tilsynsfunksjon på andre medisinske og kirurgiske avdelinger på Ullevål, inkludert intensivavdelinger. Overlegene har også fast poliklinisk aktivitet. 

Overlegene ved avdelingen deltar også i ulike fora som pasientsikkerhetsutvalget, fagråd, forbedringsarbeid osv. 

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i faget Infeksjonsmedisin. Erfaring med forskning på doktorgradsnivå vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide godt med ulike yrkesgrupper
 • har evnen til å samarbeide godt på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har evnen til raskt å tilegne seg nye arbeidsmåter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø
 • Gode kollegaer og mange spennende faglige diskusjoner
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Anne Maagaard
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 221 19153
  Arbeidssted
  Medisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk avdeling
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image