Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen vår slutter og vi rekrutterer nå ny. Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver med mulighet for å være med på videreutvikling av Nittedal kommune.
Organisasjonsplassering under kommunalsjef for Helse og velferd og deltaker i kommunalsjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig rådgivning
 • Smittevern, miljørettet helsevern
 • Psykisk helsevern
 • Kommunal planlegging, beredskap og kriseledelse
 • Folkehelse, helsestatistikk og epidemiologi
 • Forvaltning av fastlegeordningen i kommunen
 • Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Lederansvar for kommunalt ansatte leger
 • Lederansvar (for/overordnet ansvar) for legevakt
 • Overordnet ansvar for oppfølging av kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning 
 • Internt og eksternt samarbeid, samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner
 • Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgaver
 • Arbeid utover vanlig arbeidstid må påregnes  

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Samfunnsmedisinsk spesialitet og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid eller lege i spesialiseringsforløp til samfunnsmedisin. Søkere som ikke har spesialisering i samfunnsmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter tilsetting.
 • Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Interesse for statistikk og analyse

Personlige egenskaper
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og selvstendig jobbing
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr
 • Gode kollegaer i tverrfaglig samarbeid
 • Gode muligheter for kompetanse- og personlig utvikling
 • Stor fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver/Mulighet for stor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (offentlig tjenestepensjon)
 • Lønn etter avtale
   
Godkjent politiattest skal fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mette Mosby Kristiansen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 95791448
E-post: mette.mosby.kristiansen@nittedal.kommune.no
Navn: Anne Lindalen
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91772610
E-post: anne.lindalen@nittedal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusveien 1
1482 NITTEDAL