Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hamar sykehus er sentralt plassert ved Mjøsa ca 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og litt over 1 time til Oslo sentrum. Kirurgisk avdeling Hamar har urologi, karkirurgi og bryst-endokrinkirurgi samt
plastikk-kirurgi med primæropptaksområde på 360 000 innbyggere og gastrokirurgisk seksjon med
primæropptaksområde på 160 000 innbyggere. Til sammen i 2022 hadde vi på kirurgisk avdeling ca 40 000
pasientkontakter, hvorav ca 30 000 polikliniske, ca 3000 dagkirurgiske og ca 7000 døgnkontakter. Vi er i
tillegg traumesykehuset for gamle Hedmark med til sammen ca 350 traumemottak i året. Vi har per tid
fullverdig utdanningsmulighet for generellkirurgi (Tidligere gruppe I+II), og det som tidligere ble regnet
som Gruppe II status for gastro, uro, bryst-endokrinkir., kar og plastikk. Vikariatet som lyses ut blir i
generell kirurgi. Vi har mulighet for videreutdanning innen urologi, plastikk, kar og bryst-endokrinkirurgi i
tillegg til gastrokir. Vi har en omfattende kirurgisk tjeneste og med en faglig sterk røntgen/intervensjon og
intensiv/anestesiavd. så har vi kompleks kirurgi og oppfølging av disse pasientgruppene. Et godt sted for å
utdanne seg som bløtdelskirurg uansett fagfelt.

Avdelingen har følgende stillinger ledig: 

Lege i spesialisering 2/3 innen generell kirurgi, 6 måneders vikariat. Ledig f.o.m. dags dato.

Lege i spesialisering 2/3 innen generell kirurgi, 1 års vikariat. Ledig f.o.m. dags dato.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.  

Et fullt kirurgisk utdanningsløp på Hamar kan i visse tilfeller innebære tidsbegrenset ansettelse på Gjøvik eller Lillehammer sykehus for å få dekket ulike læringsmål, etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens registrering, kvalitets og forbedringsarbeide
 • Vakttjeneste i 10 til 12 -delt generell vakt med to-delt vaktdøgn
 • Undervisningsoppgaver
 • Poliklinikk
 • Visittarbeide, mottaksarbeide
 • Dagkirurgisk tjeneste 
 • Annen operativ tjeneste
 • Forefallende administrativt arbeide

Kvalifikasjoner

 • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge og har fullført LIS 1 utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeide og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten.
 • Ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Stort fokus på kvalitet og egenutvikling i faget

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Pernilla Olsson
Tittel: konst. avd.overlege
Telefon: 90235885
E-post: pernilla.olsson@sykehuset-innlandet.no
Navn: Lars Martin Rekkedal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90041959
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar