Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hamar sykehus er sentralt plassert ved Mjøsa ca 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og litt over 1 time til Oslo sentrum. Kirurgisk avdeling Hamar har urologi, karkirurgi og bryst-endokrinkirurgi samt plastikk-kirurgi med primæropptaksområde på 360 000 innbyggere og gastrokirurgisk seksjon med primæropptaksområde på 160 000 innbyggere. Til sammen i 2022 hadde vi på kirurgisk avdeling ca 40 000 pasientkontakter, hvorav ca 30 000 polikliniske, ca 3000 dagkirurgiske og ca 7000 døgnkontakter. Vi er i tillegg traumesykehuset for gamle Hedmark med til sammen ca 350 traumemottak i året. Vi har per tid fullverdig utdanningsmulighet for generellkirurgi (Tidligere gruppe I+II), og det som tidligere ble regnet som Gruppe II status for gastro, uro, bryst-endokrinkir., kar og plastikk. Vikariatet som lyses ut blir i generell kirurgi. Vi har mulighet for videreutdanning innen urologi, plastikk, kar og bryst-endokrinkirurgi i tillegg til gastrokir. Vi har en omfattende kirurgisk tjeneste og med en faglig sterk røntgen/intervensjon og intensiv/anestesiavd. så har vi kompleks kirurgi og oppfølging av disse pasientgruppene. Et godt sted for å utdanne seg som bløtdelskirurg uansett fagfelt.

Avdelingen har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 2/3 innen generell kirurgi. Stillingen er ledig fra dags dato, og innebærer vaktarbeide i 10 til 12-delt turnus i to-delt vaktdøgn. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Stillingen medfører tidvis pendling til Gjøvik og/eller Lillehammer for supplering av tjenesten.

 

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.  

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens registrering, kvalitets og forbedringsarbeide
 • Vakttjeneste i 10 til 12 -delt generell vakt med to-delt vaktdøgn 
 • Undervisningsoppgaver 
 • Poliklinikk 
 • Visittarbeide, mottaksarbeide, 
 • Dagkirurgisk tjeneste 
 • Annen operativ tjeneste
 • Forefallende administrativt arbeide 

Kvalifikasjoner

 • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge og har fullført LIS 1 utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeide og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten.
 • Ansvarsbevisst og fleksibel. 
 • Stort fokus på kvalitet og egenutvikling i faget.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Gunhild Skildheim Askevold
Tittel: Ass. avdelingssjef
Telefon: 47624291
Navn: Lars Martin Rekkedal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90041959
E-post: Lars.martin.rekkedal@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar