Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Geriatrisk avdeling består av Seksjon for Akuttgeriatri, Seksjon for poliklinikk, dagbehandling og rehabilitering og Hukommelsespoliklinikk. Det er omfattende forskningsvirksomhet, særlig knyttet til demens, delirium, skrøpelighet/frailty og polyfarmasi. Virksomheten er dels på Aker og dels på Ullevål. Våre LIS arbeider dessuten en del av tiden ved Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling, som ledd i geriatrispesialiseringen.

Vikariater med mulighet for forlengelse.

1. 24.07.2023 - 23.07.2024

2. 01.09.2023 - 31.08.2024

3. 01.09.2023 - 03.03.2024

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingene er tillagt felles indremedisinsk vakttjeneste. For øvrig består tjenesten av postarbeid og poliklinikktjeneste knyttet til Ullevål og/eller Aker.

Kvalifikasjoner

  • Avdelingen søker engasjerte og motiverte leger med ønske om spesialisering i geriatri
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

Vikariater med mulighet for forlengelse.
1. 24.07.2023 - 23.07.2024
2. 01.09.2023 - 31.08.2024
3. 01.09.2023 - 03.03.2024

To referanser bes oppgitt i søknaden.
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

 

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet

Språk

  • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Ommundsen
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 40225685
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image