Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du erfaring med ledelse eller har lyst til å ta skrittet ut og prøve en lederstilling?
Vi søker ny seksjonslederkollega til ledergruppa vår og til en poliklinikk i spennende utvikling!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.
 
DPS Vestfold er opptatt av forskning og tjenesteutvikling og prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter.

Psykosepoliklinikk er lokalisert på Nøtterøy og i Larvik. Poliklinikken er organisert som et lederområde, men har for tiden stedlig ledelse både i Larvik og på Nøtterøy. Vår meget dyktige seksjonsleder i Larvik går nå av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.  Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykologer under spesialisering, sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.

Poliklinikken går en spennende tid i møte der tjenestetilbudet skal utvikles videre i tett samarbeid med resten av klinikken og kommunene, og etablering av FACT-team kan aktualiseres. Lederspennet kan derfor endres.
Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud her!

Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Arbeidsoppgaver

 • Det helhetlige ansvar for seksjonens pasientbehandling, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse og kvalitetsforbedring
 • Deltakelse i videreutviklingen av tjenesten i tett samarbeid med andre aktører i spesialisthelsetjenesten samt kommunale samarbeidspartnere
 • Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves autorisasjon fra relevant grunnutdanning
 • Vi søker fortrinnsvis etter en spesialist (overlege eller psykologspesialist), men søkere med minimum 3-årig høgskoleutdanning og relevant tilleggsutdanning kan komme i betraktning
 • Erfaring fra og dokumenterte resultater innen ledelse er et sterkt ønske, men klinikere med ønske om å bli leder oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 

Personlige egenskaper

 • Utstrakte samarbeidsevner og evne til å skape psykologisk trygghet
 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb sammen med flotte ansatte i poliklinikken og gode kolleger i ledergruppa
 • Lederstøtte
 • Deltakelse i videreutvikling av DPSet sammen med samarbeidspartnere for å sikre pasientene våre en virksom og trygg helsetjeneste preget av kontinuitet og brukermedvirkning
 • Lederutvikling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 413 06 568
Navn: Hilde Haraldsen
Tittel: Kst seksjonsleder
Telefon: 913 78 670
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Kristian Fredriks vei 10
3257 Larvik