Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vestby kommune søker lege til etablert fastlegehjemmel i Vestby sentrum. Vestbytorget legesenter er en veldrevet fem-legepraksis som nå søker ny kollega. Legesenteret ligger sentralt i Vestby sentrum, med god tilgang til kollektiv transport.

Arbeidsoppgaver;
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5t kommunale oppgaver per uke
 • Tilpliktet interkommunal legevakt i Moss kommune etter avtale
Dine kvalifikasjoner;
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/ påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi kan tilby;
 • Etablert fastlegepraksis på Vestbytorget legesenter, med stabilt og trivelig arbeidsmiljø
 • Det er per tiden 800 pasienter på fastlegelisten som blir ledig. Det er gode muligheter for å øke listetaket hvis ønskelig
 • ALIS-avtale med kommunen dersom du er i spesialisering i allmennmedisin i ny ordning, med mulighet for utgiftsdekning inntil kr. 367.000 årlig i spesialiseringsløpet til blant annet praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon samt andre utgifter knyttet til din spesialisering
 • Legesenteret bruker Pridok journalsystem
Andre opplysninger:
 • Det forutsettes at det oppnås enighet om betingelser med nåværende hjemmelsinnehaver, de andre praksiseierne og kommunen ved avtaleinngåelse
 • Politiattest skal fremlegges før vedtak om fastlegehjemmel fattes
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Tiltredelse etter avtale
Kontaktpersoner: kommuneoverlege Stian Lunde, tlf. 64 98 03 57 eller hjemmelsinnehaver Hanne Marthinsen, tlf. 990 29 993.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktperson
Navn: Stian Lunde
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 64 98 03 57
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestbytorget legesenter
Mølleveien 4
1540 VESTBY
Søk på stillingen