Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for smittevern søker vikar for smittevernlege i ett år fra 21. august 2023.

Stillingen vil bli tilknyttet Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Vi har Norges største smittevernmiljø, med ca. 34 årsverk, hvorav 4 årsverk for smittevernlege. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner, Seksjon Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Aker, Seksjon Ullevål og Seksjon for dekontaminering.

I tillegg til smittevern ved Oslo universitetssykehus har vi også ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Nasjonalt referanselaboratorium for C. difficile. Avdelingen samarbeider nært med Avdeling for mikrobiologi, Avdeling for infeksjonsmedisin og en rekke andre kliniske avdelinger og støtteavdelinger. Den som tilsettes vil ha sin arbeidsplass på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker, men skal også bidra til smittevernet i hele Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene omfatter alle aspekter av forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Oslo universitetssykehus, inkludert de regionale og nasjonale oppgavene som avdelingen er tildelt. Forebygging av infeksjoner etter kirurgiske inngrep, forebygging av blodbaneinfeksjoner og forebygging av infeksjoner med resistente mikroorganismer, inkludert antibiotikastyring, er noen prioriterte satsingsområder de nærmeste årene. Avdelingen arbeider også aktivt med å ta i bruk atferds- og implementeringsvitenskap i virksomheten.
Kvalifikasjoner
 • Søkere bør være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonssykdommer, men andre spesialiteter, som indremedisin, kirurgi, pediatri, anestesiologi og epidemiologi kan også være aktuelle
 • Erfaring fra smittevernarbeid vektlegges
 • Forskningskvalifikasjoner og -erfaring er ønskelig
 • Norsk autorisasjon som lege
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har evne til tverrfaglig formidling og kommunikasjon, samarbeid og innovasjon.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Egil Lingaas
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97038528
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4662460913
Arbeidssted
Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image