Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Østensjø har p.t. 37 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen lyser nå ut en 0-hjemmel ved Bryn senter legekontor. Oppstart 01.09.2023.

Bryn senter legekontor er lokalisert i 6. etg. i Helsebygget på Bryn senter. Det er enkel adkomst for pasienter med buss og t-bane. Senteret har også et stort parkeringshus og adkomsten til kontoret er tilrettelagt funksjonshemmede. I helsebygget finner man en rekke helsetilbud som tannleger, Unilabs, Klinikk for Alle, Nemus osv.

Kontoret består at tre erfarne fastleger pr i dag. Vi ønsker å skape et robust legekontor med godt arbeidsmiljø og høyt faglig nivå. Vi har to dyktige helsesekretærer ansatt i 100% stilling. Legekontoret er organisert som DA og benytter CGM /Winmed3 journalsystem.

Kontoret har lyse og moderne lokaler. Laboratoriet er velutstyrt med EKG; spirometri, hurtigtester på blod/ urin og diff.telling. Våre helsesekretærer gjør sårstell, øreskyll, vaksinering og injeksjoner.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehavere i tråd med sentrale avtaler og ny lege må tiltre legekontorets samarbeidsavtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner med fokus på samhandling
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid

Vi tilbyr
 • Fastlegehjemmel i en attraktiv bydel med dyktige kolleger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Marie Grøndalen
Tittel: Fastlege ved Bryn Senter legekontor, hjemmelshaver
Telefon: 21095600
E-post: post@brynmed.no
Navn: Gisle Schmidt
Tittel: Fungerende Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: gisle.schmidt@bos.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryn senter legekontor
Østensjøveien 79
0667 OSLO