Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Landsbylegen er et legesenter med fem fastleger. En av fastlegene ønsker å overdra sin praksis til ny lege.

Landsbylegen er et veldrevet legesenter med lokaler midt i Randaberg sentrum. Det er fire kontorer for konsultasjoner og legene arbeider en dag pr. uke med annet fastlegerelatert arbeid.
Hjemmelen som er ledig har 910 pasienter.
Legevakt ved Stavanger legevakt, vaktplikten er p.t. åtte vakter pr. halvår.
Den ledige hjemmelen har p.t. ingen kommunale oppgaver.
 
Randaberg er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet for LIS 3 og det er utarbeidet generell utdanningsplan. Kommunen tilbyr kr. 300 000 i etableringstilskudd,  ALIS-avtale med standard avtale-elementer, og avtale om gjenkjøpsgaranti.
 
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
 
Hjemmelen er ledig for overdragelse fra 01.10.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Randaberg kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Sortland Sande
Tittel: Kommunalsjef helse og velferd
Telefon: 952 44 039
E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no
Arbeidssted
Landsbylegen i Randaberg kommune
Randabergveien 372
4070 RANDABERG
Søk på stillingen