Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 vikariater for lege i spesialisering i generell kirurgi ved avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi, henholdsvis urologisk seksjon, og bryst- og endokrinkirurgisk seksjon.

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

LIS i generell kirurgi vil inngå i kirurgisk primærvakt og rotere mellom urologisk avdeling, hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, bryst- og endokirurgisk avdeling og gastrokirurgisk avdeling.

Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi inngår i klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K). Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling.

Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.

Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.

Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.

Vikariat til 31.12.23 med mulighet til forlengelse.           

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har
  • relevant klinisk erfaring
  • erfaring fra forskning
  • erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
  • ATLS-sertifisering
  • arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS 1
 • Søkere må dokumentere gode kunnskaper i norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Vi ønsker nye medarbeidere som er motivert for langvarig engasjement i UNN.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventningen
 • veileder under spesialistutdanningen
 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann Harriet Konradsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77628468
E-post: Ann.Harriet.Konradsen@unn.no
Navn: Marit H Hansen
Tittel: Seksjonleder Bryst- og endokrinkirurgi
Telefon: 95995105
E-post: Marit.Helene.Hansen@unn.no
Navn: Tore Knutsen
Tittel: Seksjonsleder Urologi
Telefon: 77626621
E-post: Tore.Knutsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø