Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
LEDIG LANGTIDSVIKARIAT I 100% STILLING HOS BRYNSENGLEGENE MED OPPSTART HELST SÅ SNART SOM MULIG, SENEST 1 AUGUST

5-legepraksis
LIS1-lege
3 legesekretærer
4 kurative dager pr. uke.
Legesenteret er veldrevet og det er et hyggelig arbeidsmiljø.
Ingen kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen ut over legevakt ca. 1 gg i mnd. Vaktene man selv ikke ønsker å ta kan man forsøke å gi bort på Facebook-gruppe.
Listestørrelse: 1000, gjennomsnittsalder 42 år.
Ca. 2/3 er menn/gutter, 1/3 kvinner/jenter.
148 pasienter under 16 år,
80 pasienter over 70 år.
Journalsystem: Pridok
Det er mange homofile (ca. 20% av pasientene) og noen trans på listen.
Gode inntjeningsmuligheter.
Du må være ferdig med norsk turnustjeneste/LIS1 eller ha jobberfaring som lege i Norge. Det forutsettes at søker har norsk autorisasjon og behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt samt gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
Politiattest i henhold til lov om Helsepersonell § 20a må fremlegges før evt. tiltredelse.
Ta kontakt ved å sende epost til johnny.waagan@brynsenglegene.no eller sms til 93427994 så kan vi avtale et møte her på kontoret
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Johnny Arne Waagan
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 93427994
E-post: johnny.waagan@brynsenglegene.no
Arbeidssted
Brynsenglegene
Brynsengveien 2
0667 OSLO