Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver utstrakt oppdragsvirksomhet og er leverandør av vitenskapelig basert medisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.

Ved avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, har vi ledig vikariat (fra dags dato – 14.11.23) med mulighet for forlengelse som lege i spesialisering (LIS) i klinisk farmakologi.

Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonalt ansvar for bevissikring, analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning på rusmidler og medikamenter. Seksjonen har 23 ansatte, inkludert 11 overleger og 5 LIS.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

   

Arbeidsoppgaver

 • vurdere og fortolke analyseresultater av rusmidler og legemidler
 • intern saksbehandling
 • rådgivning overfor rekvirenter og rettsapparat
 • sakkyndig virksomhet innenfor rus, avhengighet, forgiftninger, mm
 • forsknings-, undervisnings- og utviklingsoppgaver innenfor rettstoksikologi
 • samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innen rettstoksikologi, klinisk farmakologi og rettspatologi

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • fullført turnustjeneste/LIS 1
 • erfaring innen rettstoksikologi ønskelig
 • erfaring med laboratoriedatabasesystemer ønskelig
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • den som får tilbud om ansettelse må fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. Politiregisterloven §18. Innholdet i politiattesten måvære forenlig med tilbudet som fremmes

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn» og "Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • kan dele ekspertise og kunnskap med andre
 • evne til selvstendig arbeid
 • setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte

Vi tilbyr

 • en selvstendig og fleksibel stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og bredt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Jan Toralf Fosen
  Tittel: Overlege
  Telefon: 23013021
  Navn: Cecilie Hasselø Thaulow
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 23013019
  Arbeidssted
  Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning
  Lovisenberggata 6
  0456 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image