Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst å lede og utvikle morgendagens psykiatere? 
Da kan du bli vår nye kollega!

Ved Blakstad psykiatriske sykehus har vi ledig stilling som seksjonsleder for behandlerseksjon LIS. Du vil ha ansvar for i underkant av 30 LIS som er i tjeneste ved sykehuset. Stillingen innebærer tett samarbeid med avdelingssjefer, seksjonsledere, bemanningsrådgivere og utdanningsansvarlig overlege på sykehuset, samt liknende funksjoner på klinikk og foretaksnivå. Du vil også ha ansvar for vaktordningene på sykehuset.

Sykehusfunksjonene i klinikk psykisk helse og rus skal samles og samlokaliseres med somatikken i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen fra mai 2025. Du vil derfor også få oppdrag i spennende prosjekter frem mot og etter innflytting. Ett viktig prosjekt er å videreutvikle LIS1 tjenesten på sykehuset.  

Stillingen inngår i sykehussjefens stab.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Blakstad psykiatriske sykehus er et av Norges største sykehus for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere. Sykehuset har 12 spesialiserte døgnseksjoner i 3 avdelinger, Avdeling for Akuttpsykiatri, Avdeling for Spesialpsykiatri og Avdeling for Alderspsykiatri. De øvrige behandlerne på sykehuset er organisert i behandlerseksjoner på avdelingsnivå. På sykehuset er det til enhver tid et tyvetalls LIS i tjeneste. Det har siden høsten 2022 vært samarbeid med Drammen Sykehus og BUPA om 3-delt LIS1-tjeneste. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse av LIS-gruppen på sykehuset
 • Overordnet ansvar for ressursstyring av LIS
 • Overordnet ansvar for sykehusets vaktordninger
 • Deltakelse i klinikkens Ansettelses- og rotasjonsutvalg (ARU) og andre relevante utvalg/fora
 • Prosjektarbeid etter behov
 • Deltakelse i vakt for overleger (p.t. 22-delt)
 • Kombinasjon med klinisk arbeid kan vurderes

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Er spesialist i psykiatri
 • Brenner for rekruttering
 • Har relevant erfaring som leder med personalansvar
 • Har god kjennskap til avtaleverket, tjenesteplaner og gjeldende overenskomst for leger
 • Forstår at ressursstyring er sammensatt og et teamarbeid
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk
 • Kan vise til resultater i utviklingsarbeid og ledelse

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring med systematisk kvalitetsarbeid
 • Har kunnskap om utarbeidelse av tjenesteplan for leger

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ønsker at du som vår nye kollega: 

 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø i en stor organisasjon
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan delta i flere ulike prosjekter
 • Har inngående kjennskap til LIS-utdanning
 • Kan sette tydelige mål og arbeide mot disse 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsfirmaer eller vikarbyråer.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Kristoffer Karlsen
Tittel: Sykehusoverlege
Telefon: 400 60 777
E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
Navn: Trude Veum
Tittel: Administrasjonsjef
Telefon: 974 24 670
E-post: trude.veum@vestreviken.no
Navn: Kristin Tafjord Lærum
Tittel: Sykehussjef
Telefon: 93401556
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad psykiatriske sykehus, Fagseksjonen
Strandveien 135
1392 Vettre
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image