Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke lyser ut en fastlegeavtale (nullhjemmel) ved Bjerke Legesenter, beliggende i Årvollveien. Tiltredelse er ønsket i august 2023, men kan avtales nærmere med legesenteret og bydelen. Legesenteret opplever økt pågang og ønsker derfor å utvide virksomheten med en ny hjemmelshaver.
 
Som en del av Bjerke legesenter vil du arbeide sammen med fire spesialister i allmennmedisin i nye arkitekttegnede lokaler på Årvoll senter. Legesenteret er sentralt lokalisert  med enkel tilgang til offentlig transport, og det er muligheter for parkering i senterets felles parkeringsanlegg. Kontoret har smakfulle detaljer og er godt utstyrt med blant annet EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og skiftestue. Eksterne laboratorietjenester ivaretas av Furst medisinske laboratorium og sykehuslaboratoriet. Legesenteret har tre erfarne helsesekretærer i 2,7 årsverk og et positivt arbeidsmiljø. Legesenteret benytter Pridok journalsystem som er integrert med Helsenorge.no og PayEx betalingssystem. Det er også muligheter for å arbeide hjemmefra. 
 
Betingelser for opprettelse av fastlegehjemmelen må avtales med fastlegekontoret i tråd med sentrale avtaler. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn. Det forutsettes at praksisen opprettes i samme lokaler, og at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Ferieavvikling og kurs skjer i samråd med de andre legene med kollegial fraværsdekning. 
 
Vi ser frem til å få en ny fastlegekollega på laget i bydelen vår! Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke av bydelen
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende  
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt eller planlagt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Personlige egenskaper
 • Læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet 
 • Gode samarbeidsevner, både internt ved legekontoret og ovenfor bydel samt andre samarbeidsaktører
 • Interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale for ALIS i ny ordning med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer i en spennende bydel med en variert befolkning
 • Bydel som jobber for å videreutvikle samhandlingen mellom fastlegene og bydelens tjenester
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
I søknaden må det tydelig fremgå om LIS 1 tjeneste er gjennomført og godkjent, samt hva som gjenstår før godkjent spesialisering innen allmennmedisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marthe Boldongh
Tittel: Fastlege
Telefon: 97006821
Navn: Hinna Kanwal Khawaja
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47716643
Arbeidssted
Bjerke legesenter
Årvollveien 25
0590 OSLO