Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune opprettar no ein heimel med 0-liste ved Kremmergården legesenter.
Kremmergården legesenter eit nytt kommunalt  legesenter i nybygg over kjøpesenteret i hjartet av Ålesund sentrum, med moglegheit for leige av parkeringsplass i same bygg. Legesenteret opna i 2019. Kontoret er godt utstyrt og journalsystemet er CGM journal. Kontoret har 10 fastlegar, dyktige medarbeidarar og godt arbeidsmiljø. Det har vore utarbeida ein gunstig avtale, der legane betalar husleige til Ålesund kommune, som er ansvarleg for drift og bemanning.
Legesenteret har sammen med Daaeskogen legesenter eigen avdelingsleiar. 
Den nye lista har eit listetak på 1000 jfr Ålesund kommune sin Legeplan 2021-2025. Det er tilrettelagt for 5 kurative dagar. 

Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og vil legge tilrette for spesialisering i almennmedisin, og du vil få tilbud om ein ALIS avtale. Kommunen vil tilrettelegge for at nyutdannende leger kan tilbys fastlønn 1 år i starten om ein ynskjer dette, før ein går over til sjølvstendig næringsdrivande. Fastlønna lege vil få 15 % bonus på inntjening.
Vilkår for tildeling av heimel etter retningslinjer frå legeforeningen. 
Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.
Til heimelen inngår deltaking i interkommunal legevakt. Dette er ei veldreven legevakt, der ein jobbar som sjølvstendig næringsdrivande på kveldsvakt i vekedagane og på helg. Det er fastlønn på natt. 

Nøkkelinformasjon
 Søknadsfrist:
30.05.2023
 Arbeidsgivar:
Ålesund kommune
 Stad:
Ålesund
 Stillingstittel:
Fastlegeheimel Kremmergården legesenter
 Stillingar:
1
 Heiltid / Deltid:
Heiltid
 Tilsetjingsform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4655479771
 Sosial deling :
Del på Twitter Del på LinkedIn Del på LinkedIn Del på e-post
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv framtoning
 • God arbeidskapasitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 41428558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Kremmergården Legesenter
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Kremmergården Legesenter
Notnesgata 6
6002 ÅLESUND