Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi er det ledig vikariat LIS-2/3 stilling. Oppstart 21.08.2023 eller etter avtale. 

Ved interne omrokkeringer kan det bli mulighet for flere stillinger. 

Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av plastikkirurgi både nasjonalt og regionalt, og har stort fokus på utdanning og opplæring. Seksjon for plastikkirurgi utfører håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. 

Seksjonen har regionansvar for brannskader og ved plastikkirurgisk seksjon er det et godt utviklet tilbud til pasienter med ulike plastikkirurgiske problemstillinger. Dette inkluderer brystrekonstruksjon, håndkirurgi, brannskade-behandling, rekonstruksjon av dekubitalsår og andre sår/defekter som krever plastikkirurgisk kompetanse. I tillegg kommer postbariatrisk kirurgi, behandling og oppfølging av malignt melanom samt tverrfaglig assistanse mot andre kirurgiske spesialiteter.

Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Vi har 11 operasjonsteam per uke. 

LIS går i seks-delt vaktturnus med døgnvakt, tilstedeværelse frem til kl 20 i ukedager og til kl 15 i helgene. Man må påregne arbeidsoppgaver på alle tre lokasjoner. 

Sengepost med fem senger i Skien og to senger på Notodden; sistnevnte kun i ukedagene.

Seksjonen har åtte overleger og seks LIS. To ergoterapeuter er tilknyttet seksjonen for oppfølging av håndskader. 

Vi har en godt fungerende poliklinikk for elektive vurderinger og egne stuer til operasjoner i lokalbedøvelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Visittgang
 • Polikliniske vurderinger og polikliniske operasjoner
 • Deltagelse på operasjon, selvstendig og som assistent
 • Tilsyn av pasienter på andre spesialiteters sengeposter og operasjonsstuer
 • Tilsyn og behandling av pasienter i mottak som blir henvist til plastikkirurgisk vurdering gjennom døgnet
 • Presentasjoner i seksjonens internundervisning, komplikasjons- og indikasjonsmøter

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste
 • Gjennomført LIS2-tjeneste er en fordel, men ikke et krav
 • Kompetanse innenfor håndkirurgi vil vektlegges positivt
 • Tidligere kjennskap til plastikkirurgisk seksjon er en fordel
 • Vennligst oppgi to referanser, hvorav en er fra siste arbeidsgiver

Personlige egenskaper

 • Du må være faglig ambisiøs, engasjert, strukturert og effektiv
 • Ansvarlig, selvstendig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper
 • Må være en lagspiller og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til nytenkning og utvikling, interesse for forskning og kliniske prosjekter er en fordel
 • Søkere som allerede har erfaring i plastikkirurgi  og håndkirurgi oppfordres til å søke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige og hyggelige kolleger med engasjement for fag og kvalitet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Vaktordning etter gjeldende arbeidsplan
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679) 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Tone Myrland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90653708
E-post: Tone.myrland@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon plastikkkirurgi, Sykehuset Telemark HF
er for tiden Notodden, Porsgrunn og Skien
3710 Skien