Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling består av følgende fagseksjoner: gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi og plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon har per i dag 4 overlegestillinger, inkludert seksjonsleder. Det er LIS 3 og LIS i rotasjon tilknyttet seksjonen.

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon har virksomhet både på Kalnes og i Moss. Utredning i pakkeforløp og tverrfaglig samarbeid står sentralt.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med bryst- og endokrinkirurgiske lidelser, både inneliggende og ved polikliniske konsultasjoner
 • Regelmessig ambulering til Moss for elektive operasjoner
 • Deltakelse i seksjonens undervisningsopplegg, utdanning av LIS og kvalitetssikring

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi eller LIS som snart er ferdig med spesialiseringen
 • Bred kirurgisk erfaring med interesse for onkoplastisk kirurgi
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med erfarne spesialister
 • Et godt samarbeid med et velfungerende brystdiagnostisk senter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eskil Fluge
Tittel: Overlege og seksjonsleder
E-post: Eskil.Fluge@so-hf.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum