Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter lege i spesialisering RAM til fast stilling.        

Velkommen til seksjon for avrusning. Seksjonen er en av to døgnseksjoner i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold. Avdelingen gir behandling innen fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin. Ansettelsen vil medføre rotasjon til andre lokasjoner i klinikken. Seksjon for avrusning er også godkjent som 1 års fordypningstjeneste innen psykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker, en avrusning- og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnseksjonene er samlet i Sykehuset Østfold Moss.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 36 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2. ledd.
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført spesialistutdanningens første del (LIS 1)
 • Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for fagområdet
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du behersker et skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellesskap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
 • Som LIS deltar du på obligatorisk ukentlig undervisning på Kalnes 
 • Studietid 4 timer hver uke 
 • For tiden arbeidstid hverdager kl. 08-16, fri helger og helligdager
 • Mulighet for å benytte treningsrom til gunstig pris 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pia Klevaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 900 34 538
Arbeidssted
Seksjon for avrusning
Peer Gynts vei 84 B, inngang F
1535 Moss