Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker en variert og spennende anestesihverdag og som er fleksibel og tilpasningsdyktig.

Du er god til å tilpasse deg de ulike fagmiljøer og jobber godt i team.

Hos oss blir anestesihverdagen variert og spennende fordi vi søker deg som i tillegg til å jobbe på Bærum sykehus også vil jobbe prehospitalt og tilknyttet den legebemannede 626 bilen i Vestre Viken.  


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

I Vestre Viken er det nå et mål om å etablere et stabilt og robust tilbud for transporter av syke nyfødte fra Bærum sykehus. Videre er det også et mål å utvide tilbudet og tjenesten til Legebilen 626 for at denne skal være i drift hele døgnet, hele året. 

 

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.
Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5.
Intensivseksjonen har fire intensivsenger med rundt 600 respiratordøgn og samarbeider tett med medisinsk overvåkning(MOV) som er samlokalisert. Totalt har intensiv/MOV 8 seng.

Deler av jobben skal etter hvert også bestå av å jobbe prehospitalt på Legebil 626 som er stasjonert i Drammen. Denne ressursen bemannes av en anestesilege og en paramedic og har pr.d.d åpningstid fra 08.00 til 20.00 alle dager. Legebilen 626 er i praksis utstyrt på linje med et ambulansehelikopter, og driftes av Luftambulanseavdelingen i Vestre Viken. Personell på 626 håndterer primæroppdrag i samarbeid med ambulansetjenesten i Vestre Viken i tillegg til intensivtransporter. På sikt ønskes driften av Legebil 626 etablert på døgndrift.
 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Du vil som overlege bli tilknyttet Bærum sykehus og i første omgang kunne inngå i en hjemmevaktordning her hvor du på vakttid primært vil tilkalles  når det er behov for transport av syke nyfødte fra Bærum sykehus.

På dagtid inngår du i de vanlige rutiner ved Bærum sykehus og roterer mellom arbeid på sentraloperasjon, dagkirurgen og intensiv. Du kan også få arbeidsoppgaver tilknyttet akutt smerteteam.

Det er ønskelig og forventet at du viser egen vilje og interesse for å utvikle og/eller opprettholde kompetanse innen behandling og transport av syke nyfødte samt at du også aktivt deltar i undervisning og kursing av kollegaer.

Vaktsjiktet og stillingene er nyopprettede og du vil være med i oppstarten av et viktig forbedringsarbeid og samarbeidsprosjekt med prehospital avdeling i Vestre Viken.

Det overordnete målet er en kombinert turnus med tjeneste på Bærum sykehus og ved prehospital avdeling Vestre Viken hvor du da vil inngå i bemanningen av Legebilen 626

 

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Er spesialist i anestesi
 • Har erfaring og interesse innen pediatri/nyfødtmedisin
 • Har erfaring og interesse for prehospital medisin 
 • Gode norsk kunnskaper 

 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Tilpasningsdyktig og lett finner din rolle i nye miljøer
 • Jobber godt team 
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Er positiv og løsningsorientert og  bidrar til å se nye muligheter

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vibecke Sørensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41217070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO Leger BS, Vestre Viken
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image