Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli klinisk nevrofysiolog? Ved seksjon for klinisk nevrofysiologi har vi nå ledig stilling for lege i spesialisering. 

Seksjonen har ansvar for all klinisk nevrofysiologi i Innlandet. Vi utfører ulike undersøkelser av nervesystemet som ledd i diagnostisering av nevrologiske sykdommer og nerveskader. Undersøkelsene omfatter EEG (elektroencefalografi), nevrografi og EMG (elektromyografi), evoked-udersøkelser (VEP, SEP, BAER), søvnundersøkelser (PSG og MSLT), autonome tester og tynnfiberundersøkelser. For tiden er vi også i oppstartfasen i forhold til å legge til ultralydundersøkelse av nerver som en del av vårt undersøkelses-repertoar. Stillingen passer for deg som liker å jobbe med tekniske undersøkelser, som er nysgjerrig og liker å finne ut av ting!

Rundt 4/5 av undersøkelsene er elektive og polikliniske, mens de resterende undersøkelsene utføres på innlagte pasienter. Alle undersøkelser gjøres på dagtid, og stillingen er dermed en dagtidsstilling, med fri på kveld/natt, i helger og på høytidsdager. 

I seksjonen er vi per idag 4 leger i tilsammen 3,5 stilling. LIS-stillingen er nyopprettet, og kommer i tillegg til disse. Legene har arbeidssted på Lillehammer, som er seksjonens hovedlokalisasjon. I tillegg har vi 3 sykepleiere/nevrofysiologiteknikere i full stilling her på Lillehammer, samt 2 sykepleiere/nevrofysiologiteknikere i full stilling ved poliklinikken på Elverum. Dette er en trivelig arbeidsplass, og vi er veldig stolte av avdelingen vår! Nå ønsker vi oss en medarbeider som er med på å opprettholde det gode arbeidsmiljøet!

Vi ser gjerne at du som søker legger ved to referanser, hvorav den ene er din siste/nåværende leder.

Arbeidsoppgaver

 • Tolke undersøkelser utført av nevrofysiologiteknikere, dvs. EEG, nevrografi, evoked- og søvnundersøkelser. 
 • Utføre og tolke nevrografi- og EMG-undersøkelser, autonome tester og tynnfiberundersøkelser, samt etter hvert ultralydundersøkelser. 
 • Følge og selv være ansvarlig for undervisning for legene ved seksjonen, for nevrofysiologiteknikerne og for andre samarbeidende avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og gjennomført LIS1-tjeneste.
 • Erfaring innen nevrologi eller klinisk nevrofysiologi anses positivt, men er ingen forutsetning.
 • Gode datakunnskaper anses positivt, men heller ikke det er en forutsetning. 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss deg som... 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er omgjengelig og positiv, og kan bidra til at vi opprettholder det gode arbeidsmiljøet
 • er nysgjerrig og vil drive faget fremover
 • er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • har stor arbeidskapasitet, og tåler høyt tempo 

Vi tilbyr

 • Et svært trivelig arbeidsmiljø
 • Høy aktivitet og spennende arbeidsoppgaver
 • Dagtidsstilling
 • Norges koseligste småby?
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsplass (IA-bedrift)
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: An-Magritt Holen Dimmen
Tittel: Seksjonoverlege
Telefon: 61050253
Arbeidssted
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Anders Sandvigsgt. 17
2629 Lillehammer
Søk på stillingen