Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmelen er tilknyttet Namdalseid legekontor og er en kommunal fastlegehjemmel i 100 % stilling.
Kontoret består av 2 fastleger, 1 helsesekretærer og 2 sykepleiere. Som fastlege på Namdalseid vil du ha dag-legevakt. Som fastlege pliktes det deltagelse i samkommunal legevakt etter kontortid, ved Midtre Namdal legevakt. 

Kvalifikasjoner 

Formelle krav: 
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering 
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål. 
Personlige egenskaper: 
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 
Vi tilbyr:
 • Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap 
 • Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle 
 • Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg. 
Annet :
 • Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven 
 • Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.
 
For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1
Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentlighetsloven §25.
  
Er dette en jobb å flytte til?
Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!
Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)
Namsos kommune på Facebook
Namsos kommunes hjemmeside
Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Legetjenesten
Kontaktperson
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 91171326
E-post: cathrine.o.foras@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Namdalseid legekontor
Namdalseid helsetun
7750 NAMDALSEID