Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bydel Nordstrand utlyser ny avtalehjemmel (0-liste) for fastlege ved Best Helse, Nordstrand.

Best Helse består av 11 fastleger og 4 fastlegevikarer, foruten 7 avtalespesialister (spesialist i hud og veneriske sykdommer, spesialist i urologi og generell kirurgi, indremedisin og lungespesialist, spesialist i gynekologi, spesialist i øre, nese og halssykdommer, spesialist i barnesykdommer, indremedisin og hjertespesialist) som alle har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Videre er det 1 manuell terapeut, 2 fysioterapeuter, 1 osteopat, 1 kiropraktor, og vaksinasjonspoliklinikk. Det benyttes Webmed som journalsystem og Convene som betalingssystem.

Legesenteret er veldrevet og har et godt kollegialt miljø. Det avholdes ukentlige felles fagmøter.

For mer informasjon se www.bestnordstrand.no.

Lokalisering: Kongsveien 104, 1177 Oslo
Listelengde: Nulliste
Organisasjonsform: Selvstendig næringsdrivende
Type praksis: Gruppepraksis i et tverrfaglig fellesskap
Tiltredelse: etter avtale. Snarlig oppstart ønskes
Leieavtale: Forutsetter inngåelse av tilsvarende leieavtale som de øvrige fastlegene ved Best Helse

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk, jf. rammeavtale om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune, samt fastlegeforskriften
 • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr uke kan pålegges
Kvalifikasjoner
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
 • I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli sterkt vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for kunnskapsdeling og fagutvikling
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om
 • Et godt læringsmiljø
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Kontaktpersoner
Navn: Guri Sandal Thu
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 97188644
E-post: E-post:guri.sandal.thu@bns.oslo.kommune.no
Navn: Ola Sand
Tittel: Fastlege/medisinskfaglig leder
Telefon: 97188644
E-post: os@bestnordstrand.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Best Helse Nordstrand
Kongsveien 104
1177 OSLO