Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF v/ Klinikk for psykisk helse har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger i klinikken og består av seksjoner i Arendal og Kristiansand.

Alderspsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk sykehusavdeling, seksjon Arendal, er en utrednings- og behandlingsenhet som i hovedsak jobber med pasienter over 65 år. Arbeidet foregår poliklinisk og ambulant.

Vi har ledig en 100% fast stilling som overlege i psykiatri. Stillingen skal også ivareta utdanningsansvaret for våre LIS3 i spesialiteten psykiatri. Oppstart etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

I poliklinikken innebærer arbeidet å delta i utredning og behandling av pasienter. Arbeidsoppgavene utføres både poliklinisk og ambulant med besøk til pasienter som bor hjemme eller i sykehjem. Arbeidet er tverrfaglig i team bestående av psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut og psykologspesialist, men deler av arbeidet forutsetter selvstendig oppfølging både poliklinisk og ambulant. Det er utstrakt samarbeid med pårørende og med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidsoppgavene innebefatter også veiledning og undervisning av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste. De vanligste diagnosene i poliklinikken er depresjon og/eller demens. 

Som utdanningsansvarlig vil arbeidsoppgavene bl.a. bestå av å lede avdelingens utdanningsutvalg, bidra til å utarbeide og revidere lokal utdanningsplan, i samarbeid med leder bidra til å implementere gode LIS-løp innen spesialiteten og sørge for minst halvårlige vurderinger av LIS (vurderingskollegium), bidra til veileder- og supervisjonskompetanse blant veiledere/overleger, sørge for oppfølging av LIS iht. fastsatte læringsmål (veilederne har det primære ansvaret) og bistå leder med å følge opp den enkelte LIS med tanke på individuell utdanningsplan, progresjon og dokumentasjon for gjennomførte læringsmål.

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen av spesialiseringsløpet og med interesse for faget oppfordres også til å søke 
 • Interesse for pasientgruppen og avdelingens fagområder
 • Interesse for og god innsikt i spesialistutdanningen for leger
 • Interesse for medisinsk pedagogikk
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk språk på et høyt nivå
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Faglig nysgjerrighet og gode faglige kunnskaper
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Evne til å motivere andre og bygge nettverk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeid i et spennende fagfelt med dyktige kolleger
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 47623258
Navn: Torunn Marie Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91172301
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, alderspsykiatrisk poliklinikk, Arendal
Rykeneveien
4849 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image