Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Faglig dyktige kollegaer + variert og spennende hverdag = sant! Vi søker etter lege til 100% fast stilling

Vi søker etter lege med spesialisering eller ALIS til 100% fast stilling i Bærum kommune. Mariehaven helsehus og mottak består av 2 avdelinger, KAD/korttid og avdeling 1. Arbeid på KAD er godkjent som "institusjonstjeneste" for allmennmedisinske læringsmål 055 og 085.

KAD/korttid består av 36 sengeplasser fordelt på 15 KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser), 6 mottaksplasser og 15 ordinære korttidsplasser. Ansatte i avdelingen er en kombinasjon av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter. Sammen er vi opptatt av å sette pasienten i sentrum med fokus på tverrfaglighet, behandling, gjenopptrening/mobilisering og utskrivelse til eget hjem. Vi tilstreber godt samarbeid med pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Pasientene som kommer til KAD/korttid er i et akutt sykdomsforløp og trenger tett medisinsk oppfølging. Vi har bredt spenn i innleggelsesårsaker. KAD tar i mot pasienter fra fylte 16 år, men hovedvekten av pasienter i avdelingen er eldre i en akuttfase med sammensatt og komplekst sykdomsbilde. Her må du trives med å jobbe i en aktiv hverdag og være trygg på egne faglige avgjørelser.

Det er flere leger ansatt i avdelingen som du vil arbeide i team med, og det er samarbeid mellom legene på tvers i kommunen blant annet i forbindelse med smågrupper, faglig utvikling og ferieavvikling. Bærum kommune har en en fagoverlege som jobber med å knytte fag, kvalitet og samarbeid i legetjenesten sammen på kommunens sykehjem og helsehus. 

Stillingen innebærer 35,5 t i turnus med arbeid på kveld og helg. 

I tillegg til KAD/korttid består Mariehaven av avd.1 som er sykehjemsavdeling med 27 forsterket skjermet demens og 9 plasser for psykogeriatriske sykehjemsbeboere. 


Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene på eget tjenestested
 • Bidra og delta i internundervisning og smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS og medisinstudenter
 • Tilse pasienter på sykehjemsavdeling på eget tjenestested ved akutte hendelser

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR-nr. registreres i CV
 • Lege med fullført spesialisering innenfor relevant fagområde, lege i påbegynt spesialisering og relevant erfaring. Søkere som har fullført de to obligatoriske årene i uselektert allmennpraksis blir prioritert
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (Bærum kommune benytter Profil som journalsystem)
 • Ønskelig med kompetanse og relevant erfaring fra geriatri, indre- og akuttmedisin, allmennmedisin
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende - dokumentasjon på språkkompetanse må legges ved søknad

Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, strukturert, nøyaktig og effektivt
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Gode ALIS-løp, dersom ikke-spesialist
 • Overlegepermisjon 4 mnd. hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 
Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
KAD/korttid
Kontaktpersoner
Navn: Tanja Kirstine Løw Riddersholm
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 67 50 81 02
Navn: Marie Therese Åmodt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 416 70 919
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Fagoverlege for sykehjem
Telefon: 456 07 347
Arbeidssted
Mariehaven helsehus og mottak
Dønskiveien 46
1346 GJETTUM