Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet. Det er muligheter for B-grentjeneste innenfor kardiologi, lungemedisin og nefrologi. Slagenhet er inkludert i avdelingen. Avdelingen dekker hele Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. 
I samarbeid med de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet kan vi etter avtale også tilrettelegge for utdanning i andre medisinske spesialiteter dersom det er ønske om dette. Vi har 3-sjiktet vaktordning med for tiden 10-delt tilstedevakt for LIS, bak turnuslege.

Vi trenger flere dyktige leger til vårt kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte oppgaver og stort fokus på fag, og tilbyr nå signerings - og ansiennitetsbonus ved ansettelse. Dersom du har et ønske om å spesialisere deg innen indremedisin, er engasjert og liker bredde i oppgaver og utfordringer er du den vi ser etter.
Elverum sykehus er organisert i divisjon Elverum Hamar, og har tett samarbeid med Hamar sykehus. Elverum er en liten hyggelig by ca 3 mil fra Hamar, og en times kjøretur fra Gardermoen. Byen har har gode kultur - og fritidstilbud, og ligger bare en times kjøring fra Trysil med et stort aktivitetstilbud sommer som vinter.

Vi imøteser din søknad i WebCruiter. Søknaden må være komplett med CV, og vitnemål og attester skal ligge ved. Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. Egen erklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
Dersom det som følge av ansettelse skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger. 

 

Arbeidsoppgaver

  • Utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger både på sengepost og ved medisinsk poliklinikk
  • Undervisning av medisinstudenter

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Har gjennomført LIS1-tjeneste/ norsk turnustjeneste
  • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
  • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
  • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
  • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
  • Engasjert og har lyst til å lære
  • God arbeidskapasitet
  • Omgjengelig med positiv innstilling
  • Ansvarsbevisst.
  • Fleksibel.
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Arbeidsgiver kan være behjelpelig med overgangsbolig ved behov.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62 43 85 92
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum