Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Revmakirurgisk/Ortopedisk avdeling ved HSR er en elektiv ortopedisk avdeling med lange tradisjoner for proteser i store ledd (hofte, kne, skulder), samt skulder-, albue-, hånd- og fotkirurgi. Vi har en ortopedisk sengepost, ortopedisk poliklinikk, dagkirurgi og en egen postoperativ overvåkingsenhet. Vi samarbeider tett med vår revmatologiske avdeling. Avdelingen har for øyeblikket 5 overleger i ortopedi, 2 LIS, 2 anestesileger, 4 anestesisykepleiere, 5 operasjonssykepleiere og 3 operasjonsteknikere. Av sykehusets 14 senger er 8 forbeholdt ortopediske pasienter.

Vi har behov for leger med både kort og lengre erfaring, og vi oppfordrer leger som venter på turnustjeneste til å søke. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.
 
Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby varierte og spennende oppgaver innen ortopedi i et godt arbeidsmiljø. Vi setter kompetanseutvikling og samarbeid høyt, og legger til rette for kurs. Avdelingen har fast HHLR og MTU-dag årlig.

Sykehuset har gode velferdstilbud for ansatte, som for eksempel hytteutleie, basseng, stort treningsrom, julebord, blåtur, sommeravslutning og andre sosiale tilstelninger. God pensjonsordning i KLP.

Se også informasjon om sykehuset på: www.hsr.as
 
Tiltredelse: 07.08.2023

Søknadsfrist: 21.05.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Øystein Gøthesen
Telefon: 52805000
E-post: oystein.johannes.gothesen@hsr.as
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND