Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, seksjon for akutt og mottaksmedisin søker to engasjerte leger med interesse for akuttmedisin til et-års vikariat med mulighet for forlengelse.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Vestre Viken er utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin, hvor Drammen Sykehus kan tilby komplett utdanning i AMM. 
Akuttmottaket har ca 35 000 pasientkontakter i året. Akuttmottaket ved Drammen sykehus har ledige vikariater som lege i spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin. Som et ledd i spesialistutdanningen inngår det rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. Individuell plan for utdanning utarbeides sammen med veileder ved oppstart.  

Vi er nå godt i gang med å utforme den nye spesialiteten som skal styrke landets akuttmottak. Vi ønsker gode kolleger med oss på laget. Vi jobber systematisk og kontinuerlig med sikre, gode behandlingsforløp og god pasientflyt. Samtidig er vi svært engasjert i utforming av fremtidens akuttmottak. Vi har som mål å bli et av Norges beste akuttmottak, og ønsker å være ledende i å tilby en bred og god utdanning for AMM. Høsten 2023 planlegges det døgnkontinuerlig tilstedeværelse av AMM i akuttmottaket.

Ønsket oppstart: så snart som mulig.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Som LIS AMM i akuttmottaket vil du ha arbeidsoppgaver som:

 • Triage- og flytansvarlig 
 • Mottak, undersøkelse, behandling og avklaring av pasienter innen alle fagfelt
 • Lede og delta i tverrfaglig team
 • Ansvar for behandling og oppfølging av pasienter i observasjonspost  og akuttpoliklinikk

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege  samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene. 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.


Erfaring innen AMM eller Indremedisin vil bli vektlagt

  Personlige egenskaper

  Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  Vi ser etter deg som:

  • Har gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, og andre ansatte
  • Har god evne til refleksjon over egen praksis  
  • Har god evne til å gi, og motta tilbakemeldinger 
   Har god motivasjon og interesser for fagfeltet akutt- og mottaksmedisin. 
  • Har forskningsinteresse
  • Evner å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jmfr forskrift om spesialistutdanning)      

  Vi tilbyr

  • Komplett utdanning i AMM
  • Et fremtidsrettet og dynamisk arbeidsmiljø.
  • Godt og trygt arbeidsmiljø 
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

   

   

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Vestre Viken HF
  Kontaktperson
  Navn: Jørn Einar Rasmussen
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 32862509
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus
  Dronninggata 28
  3004 Drammen
  Mer om arbeidsgiver

  Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image