Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Ortopedisk avdeling, er det fra 01.08.2023 ledig 100 % stilling i 3 år som stipendiat innen registerepidemiologi for søker som ønsker å ta graden PhD ved UiT Norges arktiske
universitet, tilknyttet institutt for klinisk medisin (IKM). Stillingen er tilknyttet den store intervensjonsstudien
NoFRACT - Norwegian Capture the Fracture Initiative og handler om sekundær forebygging av beinbrudd.

Bruddpasienter har økt risiko for nye beinbrudd og dødelighet. Prosjektet vil gi ny kunnskap om
sekundærforebygging av brudd og dødelighet blant pasienter etter et brudd. Hensikten er å måle effekten av et
standardisert intervensjonsprogram på risiko for nye brudd og dødelighet - i dette prosjektet med vekt på sosiale forskjeller. Intervensjonen innebærer en
individuell undersøkelse og behandling av beinskjørhet ved indikasjon for dette. Effekten vil måles i koblede data fra
Norsk pasientregister, Nasjonalt hoftebruddregister, Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret og Statistisk
sentralbyrå.

Arbeidsoppgaver

 • NoFRACT er et tverregionalt og tverrfaglig forskningsprosjekt, og et samarbeid mellom spesialister i ortopedi, endokrinologi, revmatologi og gynekologi, og forskere innen epidemiologi, statistikk og helseøkonomi.
 • Kandidaten vil inngå i nettverket og delta på møter.
 • I stillingen vil kandidatene måtte bearbeide store datamengder, drive med kvalitetssikring og koble ulike
 • datafiler, og gjøre statistiske analyser.

Kvalifikasjoner

Følgende dokumentasjon legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev, inkludert kort beskrivelse (maksimalt 300 ord) av søkerens interesse og motivasjon for prosjektets forskningstema
 • CV med eventuell liste over publiserte (og upubliserte) arbeider
 • vitnemål og attester
 • liste med minimum 2 referansepersoner

Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • dokumentert evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • evne til skriftlig vitenskapelig framstilling på engelsk
 • kunnskap om prosjektets tema
 • interesse og motivasjon for å forske på tema

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets PhD-program, jf § 6 i PhD-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet. Det er en fordel om søker har god kompetanse i bruk av kvantitative metoder og
 • gode ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk og norsk. Det vil bli lagt vekt på kandidatenes motivasjon og
 • interesse for dette prosjektet, samt personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Pliktig medlemsskap i KLP - Kommunal Landspensjonskasse
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Ann Kristin Hansen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 77669763
E-post: ann.kristin.hansen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedi leger Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø