Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0-16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. Klinikken består av følgende avdelinger/seksjoner: Nyfødt intensiv, Barn intensiv,
Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk, Pasientmottak, Barn ortopedi, Barn kirurgi og Habiliteringstjenesten for barn og unge. Klinikken har 13 LIS-stillinger samt fordypningsstilling i sosialpediatri.

Ved Barne- og ungdomsklinikken er det ledig 2 vikariater for lege i spesialisering. 100 % stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse  

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning etter både ny og gammel ordning. LIS inngår i rotasjon mellom klinikkens ulike avdelinger og seksjoner. Det forutsettes deltagelse i vaktordning.
Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.
Den som tilsettes skal følge vanlig LIS-rotasjon og utdanningsplan.
Stillingen kan også være aktuell for allmennleger som er under spesialisering etter gammel ordning og som ønsker å gjennomføre tjeneste på sykehus.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS1 
  • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
  • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
  • Gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jf Helsepersonelloven 20a

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Bæverfjord
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72576567
E-post: Kjersti.Beverfjord@stolav.no
Navn: Lars Høsøien Skanke
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72571175
E-post: Lars.Hosoien.Skanke@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling barnemedisin Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim