Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legevakten i Orkdalsregionen er ett interkommunalt samarbeid mellom 8 kommuner om drift av legevakt.

Legevakt er åpen alle hverdager fra kl.15.30-08.00, og alle helg- og helligdager fra 08.00-08.00.

Legevakten er lokalisert sentralt på Orkanger i Orkland Kommune.
Befolkningsgrunnlag: Ca. 54 000 innbyggere.

65 % stilling er ledig, stillingen kan bemannes av en, evt. flere leger.

Stillingen er fastlønnet med gode lønnsbetingelser, jmf. SFS2305 §9.1, klasse lll.

Vakter på kveld og helg dekkes av fastleger og Lis 1-leger fra samarbeidskommunene.
Den/de som ansettes kan hvis det er ønskelig, også ta vakter på kveld og helg.

Søknader vil bli behandlet fortløpende. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon
 • Lis 1-tjeneste må være gjennomført
 • God framstillingsevne både muntlig og skriftlig, samt kjennskap til norsk lovverk
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Godkjent opplæring i bruk av nødnett, samt gjennomførte kus i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt
Vi leter etter deg som er
 • Faglig oppdatert
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
 • Initiativrik og strukturert
Vi tilbyr
 • Variert arbeid i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Hjelpepersonell på alle vakter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
For flere opplysninger, ta kontakt med
Systemansvarlig lege Helge Hatlevoll, tlf. 900 56 190
Driftsansvarlig sykepleier Siri By, tlf. 472 75 444

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Siri By
Tittel: Avdelingsleder legevakt
Telefon: 47275444
E-post: siri.by@orkland.kommune.no
Navn: Helge Hatlevoll
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 90056190
E-post: hehatle@online.no
Arbeidssted
Legevakta
Allfarveien
7300 ORKANGER