Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 700 mill. kr.

Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 220 årsverk og et nettobudsjett på 185 mill.kr. Avdelingen består av fire seksjoner som er fordelt på Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms som en seksjon, samt tre seksjoner i Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø.

Vi har ledig fast 100% stilling for overlege i Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø.

SPHR/DPS Tromsø er lokalisert med virksomhet i Tromsø og på Storsteinnes. Opptaksområdet er kommunene Tromsø. Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Senterets spisskompetanse er gode allmenne tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, som gis så nær pasientens hverdag og livssituasjon som mulig. Senteret er inngangsporten til spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, og har således en sentral plass i pasientforløpene innenfor disse områdene, hvor samhandling med kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner er sentralt. Tilbudet skal således være preget av «DPS med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen».        

Senteret består av:

 • SPHR Tromsø - poliklinikk: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø inkl. regionalt OCD-team og rusteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes, Ambulant akutteam og Ambulant rehabiliteringsteam
 • SPHR Tromsø - døgn: to døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 31 plasser
 • Medikamentfri behandlingstilbud: døgnenhet i Tromsø med 6 plasser og et regionalt ansvar

Senteret er preget av kontinuerlig utvikling og har høyt faglig fokus med engasjerte og stabile medarbeidere. 

Arbeidsplassering i senteret vil være ved døgnseksjonen i Tromsø. Det er nært samarbeid mellom ledere, behandlere og personell knyttet til pasientflyt og forløp internt i seksjonen og senteret.

Ønsket startdato: Etter avtale

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp og rusbehandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Pakkeforløp
 • Utredning og behandling 
 • Familie- og nettverksarbeid
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Veiledning til annet helsepersonell
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Det er ønskelig at du har relevant klinisk erfaring.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid. 
 • Forskningskompetanse er ønskelig.        

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse og motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende, utviklende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Nært og godt samarbeid mellom enhetene i avdelingen, samt i øvrige avdelinger i klinikken
 • Opplæringsprogram for nyansatte
 • Vedlikehold av spesialisering 
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten.
 • Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster
 • Rekrutterings- og stabiliseringstillegg etter gjeldende avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Ingrid Sollied
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 952 37 222
Navn: Herman Tvete
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 920 80 844
Navn: Vemund N. Myrbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99701450
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø