Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken legesenter, Vilhelm Bjerknes vei 21, 5081 Bergen. Ledig etter avtale.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastleger i moderne nyoppussede lokaler.

Slettebakken legesenter ligger sentralt til langs bybanen, nært Sletten senter med gode parkeringsmuligheter. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, stabile legesekretærer og et godt avtaleverk. Kontoret har en stabil pasientpopulasjon med svært god inntjening og benytter Infodoc Plenario journalsystem, Infodoc Faktura, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.
Nåværende listelengde er 1050 pasienter og er veldrevet. Listen egner seg godt for både nye og mer erfarne leger. 

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale.
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
 • Følge opp egne listepasienter.
 • Betjene øyeblikkelig hjelp for kolleger ved fravær og i ferier. 
 • Delta i drift ved legekontor, oppgaver rullerer/fordeles etter ønsker og interesser.
 • Den som tildeles hjemmelen må i tillegg ta del i legevakt ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning: 2 vakter/måned, nattevakt 2 vakter/år. I tillegg kan det pålegges offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase. Det er per i dag ingen offentlig allmennmedisinsk legearbeid tilknyttet hjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Fastlegehjemmelen er omfattet av ordning med rekrutteringstilskudd ved overtakelse
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565817
Navn: Kjersti Pileberg
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 99629064
Arbeidssted
Vilhelm Bjerknes' vei 21
5081 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image