Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vår mangeårige avdelingsoverlege slutter og vi søker nå etter hennes etterfølger og lyser nå ut en fast stilling

som avdelingsoverlege i Barne- og habiliteringsavdelingen HNT

Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Trehusbyen Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.

Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, inkludert universitet, og et  rikt handels og kulturliv.

Her kan du kombinere drømmejobben med flotte opplevelser med kort avstand til fjord og fjell..  


Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen, dette gir en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.

Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og habiliteringstjenesten i HNT består av følgende:


Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature fra svangerskapsuke 30 og syke nyfødte 
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker
 • Habiliteringstjenesten for barn og unge

  Sykehuset Namsos:
 • Poliklinikk 
 • Habiliteringstjenesten for barn og unge

  Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en  fast stiling som avdelingsoverlege/seksjonsleder
  avdelingsoverlege/ Seksjonsleder er leder på nivå 4 i foretaket
  Nærmeste leder er avdelingsleder

      Oppstartsdato: 1/9 -23 

   

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsoverlege

 • får du muligheten til å påvirke og videreutvikle driften i barne- og habiliteringsavdelingen
 •  har du personal og økonomiansvar for seksjon leger i samarbeid med avdelingsleder.
 • skal du medvirke til gode beslutningsgrunnlag for klinikk- og avdelingsleder og være en del av avdelingens lederteam, klinikkråd og klinikkens kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg.
 • skal du  sikre medisinsk faglig ledelse i tjenesten som ytes i avdelingen og ha det medisinsk faglige overordnede ansvar for pasientforløp i avdelingen og bidra til å sikre at disse er i tråd med best praksis og vedtatte nasjonale retningslinjer.
 • bidra til å sørge for hensiktsmessig kompetanseutvikling og ressursfordeling iht mål, oppgaver og behov. 
 • bidra til samhandling på tvers av seksjoner, avdelinger og klinikker, og med aktuelle eksterne samarbeidspartnere  
 • sikre god rekruttering og kompetanseutvikling i seksjonen
 • videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, samt legge til rette for forskning, fag- og kompetanseutvikling
 • muligheten til å kombinere ledelse samtidig som det jobbes klinisk med vakt

Kvalifikasjoner

 • Can.med. med norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i barnesykdommer
 • ønskelig med lederkompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til synlig ledelse, tydelighet, beslutningsevne og gjennomføringsstyrke
 •  Evne til å motivere høyt kvalifiserte medarbeidere til å arbeide målrettet, tverrfaglig og i team 
 • Åpen og ærlig i dialog med de ansatte, i ledergruppene og med nærmeste leder  
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig
 • Kommuniserende og inspirerende
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet tilnærming til digital kompetanse

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellom
  sengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 •  Lederutvikling via HNT lederutviklingsprogram.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegt. 1
7600 Levanger