Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å bidra til videre utvikling av politikk og rammevilkår for industrien innen arbeidshelse, kjemisk og fysisk arbeidsmiljø, Inkluderende arbeidsliv (IA) og sykefravær, og produktsikkerhet? Norsk Industri søker nå en fagsjef arbeidsmedisin.

Som fagsjef arbeidsmedisin vil du jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver og med bred kontakt mot medlemsbedrifter, fagmiljøer og internasjonale organisasjoner. I tillegg gir stillingen bred kontakt mot NHO-fellesskapet og mot politiske og faglige myndigheter. En sentral del av stillingen innebærer også å yte medlemsservice, råd og veiledning til våre medlemsbedrifter.

Du vil inngå i team i Energi- og miljøavdelingen. Avdelingens hovedområder er energi- og miljøpolitikk, klima og HMS.

Arbeidsoppgaver
  • Oppfølging av det arbeidsmedisinske området overfor medlemsbedrifter, fagmiljøer og myndigheter
  • Oppfølging av Norsk Industris Arbeidsmedisinske fagutvalg
  • Norsk og europeisk regelverksutvikling på området arbeidshelse, kjemisk og fysisk arbeidsmiljø og produktsikkerhet
  • Selvstendig saksbehandling av fagsaker, høringsuttalelser m.m.
  • Faglige bidrag ved konferanser, kurs og forskningsprosjekter
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
Personen vi søker er lege med spesialisering/erfaring innen arbeidsmedisin og toksikologi.
Vi vil vektlegge følgende:
  • Generell forståelse av industriens betydning, og arbeidsmiljøets rolle knyttet til industriens bærekraft og produktivitet
  • Praktisk tilnærming til faget arbeidsmedisin
Søknadsfrist: søndag 28. mai 2023 - SØK HER
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Norsk Industri
Kontaktperson
Navn: Ole Børge Yttredal
Tittel: Direktør energi- og miljøavdelingen
Telefon: 92099294
Arbeidssted
Middelthuns gate 27
0368 OSLO