Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

I denne stillingen vil du bli en del av vårt kompetente, ambulerende team og bidra til utviklingen av vårt behandlingstilbud til innsatte i kretsfengselet!

I tillegg vil du jobbe ved vår poliklinikk ved VPP i Kirkenes.

Vi søker deg som er motivert for nye utfordringer og er klar for #️⃣Finnmarkslivet🔝

Finnmarkssykehuset utvider spesialistpsykiatrisk tilbud til innsatte i kretsfengselet. Du vil bli en del av et nytt team som ambulerer til fengslet i Vadsø, og skal samarbeide tett med kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten om å styrke de stedlige tjenester. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og skal bestå av behandler, psykiater og psykologspesialist/ psykolog. I tillegg er det opprettet et regionalt fagnettverk som teamet vil samarbeide med. 

Stillingen blir underlagt VPP Kirkenes der du vil ha ditt daglige virke. Vi samarbeider tett med vår søster poliklinikk i Tana, og vi bistår hverandre ved behov.  Her er sosionomer, psykologer og psykologspesialister, sykepleier, psykiatere og leger i utdanningsløp. Vi har en stabil grunnbemanning og et sterkt fagmiljø. 

Vi har dagvaktordning som innebærer både en tilsynsberedskap rettet mot sykehusavdelinger, men også en rask-respons-funksjon hovedsakelig rettet mot vertskommunen Sør-Varanger. Opptaksområdet består i tillegg av Vadsø og Vardø kommune. Store avstander gjør at vi behandler et bredt spekter av lidelser og problemstillinger, som på andre steder muligens ville bli overført til andre subspesialiserte tjenester. Vi samarbeider tett med IPS-jobbspesialister ansatt i NAV og har ved poliklinikken i Tana etablert D-FACT team som server Øst-Finnmark og DBT gruppebehandling begge steder.

Kom til fantastiske Kirkenes i Øst-Finnmark! Her er det kaldt og godt om vinteren, ganske varme somrer og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra vidde til furuskog, lakserike elver, vakre fjorder og fjell. Vi kan også by på utallige lag, og foreninger, idrettstilbud, shoppingopplevelser, caféer og restauranter og et variert kulturtilbud. 

Syns du det høres langt og fjernt ut og komme deg hit? Se her:
👉Mellom og Oslo og Kirkenes er det kun to timer med direkte fly
👉Du får avskrevet studielånet ditt med inntil 30 000,- kr hvert år når du har jobbet sammenhengende i Finnmark i 12 måneder
👉Se vårt fantastiske Finnmark i bilder her: https://nb-no.facebook.com/groups/finnmarkibilder og les om Kirkenes her: www.sprenggrenser.no

Hos oss får du faglige utfordringer og mulighet til å oppdage en av de mest spennende regionene i Norge!  

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Behandler- og spesialistoppgaver
 • Veiledning til Vadsø fengsel
 • Oppfølging av pasienter underlagt TUD
 • Delta i dag- og bakvaktordning ved henholdsvis VPP og Finnmarkssykehuset
 • Veiledning av kollegaer, samarbeidsparter samt undervisning
 • Deltakelse i inntaksteam, samt samarbeid med flerfaglig behandlingsteam
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og spesialist i psykiatri med full forskrivningsrett 
 • Erfaring fra poliklinisk virksomhet og fengselspsykiatri er ønskelig
 • Det er en fordel om du har erfaring fra DIPS
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person som både kan vise ro og sindighet - men også vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig
 • Du er nysgjerrig og finner kreative løsninger
 • Du motiveres av å jobbe med andre og er fleksibel
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner både innad i avdelingen og vårt DPS, samt ut mot kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendig
 • Vi liker å snakke sammen både for å samkjøre avdelingen og for å ha et tillitsfullt og realt forhold til hverandre. Vi har omsorg for hverandre og godt humør og gleder oss til å dele det med deg
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • For overlege/ spesialist i psykiatri kan vi tilby Finnmarksavtale som er en særavtale for opptjening av utdanningspermisjon
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Sosialt lokalmiljø, med et variert friluftsliv og kulturtilbud
 • Her kan du gjøre en ekte forskjell
 • Fantastiske friluftsmuligheter 
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 3.gangs utlysning.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Johnsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4778969628
E-post: Sissel.Johnsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Siv Anita Carlsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4747352231
E-post: Siv.Anita.Carlsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet VPP Kirkenes , DPS Øst, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien
9900 Kirkenes