Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig stilling for deg som er Lege I Spesialisering (LIS 3) ved vår sengepost FMR ved Kirkenes sykehus!

Her betyr du mer!

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende som innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et legekollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger.

Avdelingen gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, både heldøgn og poliklinikk. De aller fleste av våre heldøgns-pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander etter hode- og/eller ryggmargskader. Vi gir også tilbud til pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom og Guillain-Barré syndrom. Vår innsats er diagnose-uavhengig, det er pasientens behov for det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende. 

I de tverrfaglige teamene jobber du tett med alle våre fagfolk, her nevnes logoped, synspedagog, sykepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer. Avdelingen har egne merkantilt ansatte.

Avdelingen består av 4 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam), HAVO (habiliteringstjenesten for voksen) og HIA (HelseIArbeid). I tillegg KSF (klinisk servicefunksjoner) med blant annet LMS (Lærings- og mestringssenter) og KEF (Klinisk ernæringsfysiolog) for Kirkenes sykehus.

I denne stillingen jobber du dagtid! Og du kan selv velge en lavere stillingsprosent (minimum 50 %) dersom det passer din livssituasjon bedre! Ta kontakt med oss så finner vi ut av det!

Ditt nye arbeidssted blir det nye og moderne Kirkenes sykehus som har en fantastisk beliggenhet i Sør-Varanger kommune!  Kirkenes er kommunesenter og byen i vårt 🧡  Her bor mange engasjerte, turinteresserte og patriotiske mennesker som nyter kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog. Om du er mer urban av deg finner du kjøpesentre og cafeer/ restauranter i sentrum - en liten svipptur fra Sykehuset. Les gjerne mer om Kirkenes på nettsiden: https://www.sprenggrenser.no

Ønsker du å få en mulighet for å lære mer om hva fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering innebærer, eller bare ønsker mer erfaring – da er dette noe for deg! 

Du er velkommen til å søke stillingen.

Oppstart snarest eller etter avtale. Vikariatets varighet er foreløpig ut 2023.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning og behandling av pasienter, både inneliggende og gjennom et poliklinisk tilbud
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Oppfølging av pasienter særlig på sengeposten FMR, men også noe polikliniske pasienter
 • Alle i vår avdeling må være forberedt på å bidra på aktuelle LMS-kurs i henhold til sin kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ LIS1 innen oppstart er et krav for å bli vurdert til stillingen
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Dagarbeidstid uten vakter, stillingens størrelse kan tilpasses ned til min 50%
 • Mulighet for tilrettelegging for pendling  
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Romsdal
Tittel: konstituert overlege
Telefon: 90990776
E-post: Andreas.Saga.Romsdal@finnmarkssykehuset.no
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 78969349
E-post: kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sengepost Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR), avdeling Rehabilitering, Finnmarkssykehuset 
Skytterhusveien
9900 Kirkenes