Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune har en ledig 100 % stilling som fastlege.
For at du skal få et innblikk i hvordan vi har det på legekontoret har vi lagd en kort presentasjonsfilm som kan sees her: https://youtu.be/cFbXg9IB_Ns
Nore og Uvdal legekontor er et kommunalt drevet legekontor på kommunehuset i Rødberg. På kontoret er det ansatt fire fastleger i tillegg til en LIS 1.
På legekontoret arbeider det to sykepleiere som er videreutdannet innen sår og intensivsykepleie. I tillegg til helsefagarbeider som arbeider i skranken og på LAB.
Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet til å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse.
Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes. Det kan bli aktuelt å endre arbeids- og ansvarsområder internt.

Legekontoret bruker CGM Allmenn (Winmed 3) og er et velutstyrt kontor med  bland annet CBCmDiff, EKG, spirometri, tonometri, 24 timers BT, og ultralyd.

Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med helsestasjon, fysioterapi, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten, sykehjem og NAV i kommunen.
For at du skal få et innblikk i hvordan vi har det på legekontoret har vi lagd en kort presentasjonsfilm som kan sees her: https://youtu.be/cFbXg9IB_Ns

For å bli enda bedre kjent med Nore og Uvdal kommune se feks: 
https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/ 
https://uvdal.no/ 
https://www.langedrag.no/ 
https://buinore-no.webnode.com/ 
http://uvdalfriluftsliv.no/handel.html 

Arbeidsoppgaver
 • En fagorientert og positiv lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin. Egenskaper som er viktige for oss er fleksibilitet, selvstendighet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

  Vi vektlegger ellers:
  Erfaring fra kommunehelsetjeneste 
  Interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid


Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, eller ha fullført turnustjeneste i Norge/LIS 1. Kommunen er registrering som utdanningsinstitusjon
 • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lov og regelverk innen helsesektoren
 • Stillingen krever førerkort i klasse B
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Politiattest av ny dato fremlegges før tiltredelse
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper
Arbeid som fastlege med kommunal oppgave som tilsynslege på sykehjem. Andre kommunale oppgaver kan bli aktuelle.
Deltakelse i kommunal legevakt.

Vi tilbyr
 • Listelengde med 660 pasienter på lista
 • Det tilbys konkurransedyktig lønn og en god ferie- og avspaseringsordning
 • Kommunen har for tiden 4-delt vakt i hverdagene. Helgene er fritatte for vakt
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Det er full barnehagedekning
 • Det åpnes for muligheten til å velge privatpraksis
 • Kommunen legger til rette for spesialisering og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 
Ta gjerne kontakt med fastlege Ingunn Idsø Deinboll, for mer informasjon om stillingene
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Idsø Deinboll
Tittel: Fastlege / Spesialist i allmenmedisin
Telefon: 31024800
E-post: id@noreuvdal.no
Navn: Stefan Olsson
Tittel: Virksomhetsleder Legetjenesten
Telefon: 95075881
E-post: so@noreuvdal.no
Arbeidssted
Nore og Uvdal legekontor
Sentrum 16
3630 RØDBERG