Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har høy aktivitet og behandler de fleste kardiologiske problemstillinger. Den
består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD-enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift.
Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under
akuttmottaket. Det er kort avstand mellom hjerteovervåkning, medisinsk
overvåkning og intensivavdelingen og et godt faglig samarbeid med andre spesialiteter.

Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi. 

Det er for tiden 34 overleger (hvorav 11 invasive kardiologer) og 34
LIS (LIS1-2-3) tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et meget sterkt
forskningsmiljø og har tre professorer og flere stipendiater ansatt.

Det lyses nå ut et vikariat på 6 måneder, med gode muligheter for forlengelse. 

Ønsker du å bli en del av vårt team, så send en søknad elektronisk.  
Tiltredelse etter avtale. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning.
Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på hjerte sengepost (Inklusiv ekkokardiografi), hjerteovervåkning og poliklinikk.
 • Deltagelse i 9-delt bakvakt hjerte, med LIS3 i front som er til stede 24/7 
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i kardiologi/nærmer seg spesialiteten
 • God breddekompetanse innen hjertesykdommer  
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Faglig interesse og engasjement
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Systematiske og strukturert
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide i team
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø  
 • Stort pasientvolum
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: Irene.Grundvold@ahus.no
Navn: Tri M. Le
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47279639
E-post: Tri.Minh.Le@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen