Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer,infeksjonssykdommer, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer,kreft, geriatri,nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Medisinsk Overvåkning har 10 sengeplasser for alvorlig syke indremedisinske pasienter med akutt svikt i ett eller flere organer. Avdelingen har to respiratorplasser, ellers tilbys NIV- behandling og vasoaktive medikamenter. Vi er i oppstartsfase av PICCO- monitorering. Det er høy turnover av pasienter, median liggetid i avdelingen er 1,1 døgn. Pasientene kommer i hovedsak fra akuttmottaket, stabiliseres i løpet av timer til få dager, og går videre til sengepost. 

Avdelingen har fire faste overlegestillinger og fire LIS i rotasjon, bestående av indremedisinere og anestesilege.

Vi har tett og godt samarbeid med Intensivavdelingen som ligger ved siden av, både faglig og sosialt. 

Vi har nå fått en ledig fast overlegestilling. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Du vil for tiden inngå i 6- delt overlege vaktturnus med tilstedevakt til kl 21, deretter hjemmevakt. Arbeid hver 6. helg.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker en person som er spesialist i indremedisinsk fag eller anestesiologi som har interesse for den akutt kritisk syke indremedisinske pasient.
  • Erfaring fra arbeid i overvåkning/intensivavdeling vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

  • Personlige egenskaper vektlegges.
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner med pasienter og pårørende som er i en vanskelig situasjon og være interessert i etiske aspekter ved behandlingen. 

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en faglig utfordrende og tverrfaglig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere og et veldig godt arbeidsmiljø.
  • Medisinsk Overvåkning skårer blant de høyeste på Ahus på alle områder i årlige medarbeiderundersøkelser, inkludert psykososialt arbeidsmiljø, temarbeidsklima, sikkerhetsklima, opplevd lederadferd og arbeidsforhold.  


Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Mona Morland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98609885
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, avdeling medisinsk overvåkning
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen