Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Senter for kreftbehandling (SFK) ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter OUS. Avdelingen har rundt 85 årsverk fordelt på ca 110 ansatte. Legestaben består av 9 årsverk for spesialister i onkologi, i tillegg til 3 overleger ved Lindrende enhet samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling samt en enhet for forskning.

Vi har ledig en fast 100% stilling som lege i spesialisering, med tiltredelse snarest. Ved ansettelse av ev. intern søker kan det bli ledig vikariat som LIS. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen omfatter poliklinisk arbeid innen medikamentell behandling og strålebehandling samt vaktarbeid på Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner

  • Gjennomført LIS 1/turnustjeneste.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Gode evner til selvstendig arbeid
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
  • Personlig egnethet vil bli tillagt 

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Birgit Helen Skogmo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 400 96 782
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for Kreftbehandling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image