Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus er landets største nevrologiske avdeling med tre sengeposter, klinisk nevrofysiologisk lab og med virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen har ansvar for pasienter med alle nevrologiske diagnoser, og har et spesielt fokus på hjerneslag, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, MS, ALS, smerte, hodepine, kognisjon og arvelige lidelser. Avdelingen har meget stor klinisk- og forskningsaktivitet.

Avdelingen søker nå en PhD-stipendiat til forskningsprosjektet FuNDamenThal: The Thalamus in Functional Neurological Disorder. Hensikten med prosjektet er å gi ny kunnskap om mekanismene bak funksjonelle nevrologiske lidelser. Funksjonelle nevrologiske lidelser, også kalt dissosiative lidelser og konversjonslidelser, er vanlig, understudert og kan innebære betydelig sykelighet. Ved funksjonelle nevrologiske er det nevrologiske symptomer uten strukturelle avvik som ved multippel sklerose eller hjerneslag, men nervesystemets funksjon er likevel endret. I prosjektet vil mennesker med funksjonelle nevrologiske lidelser undersøkes med EEG- og MR-baserte metoder. Studien ledes av forskere ved ulike seksjoner ved Oslo universitetssykehus og det vil være samarbeid med ledende internasjonale forskningsgrupper i USA og i Europa. Mulighet for forlengelse av kontrakt. Tiltredelse etter avtale. Det kan være mulighet for å arbeide 50% dersom det er ønskelig, men dette tilsvarer da en kontrakt på 6 år.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

 

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiaten vil avhengig av bakgrunn og interesse være involvert i deltakerrekruttering, klinisk karakterisering, datainnsamling og analyse av EEG- og MR- data. Data vil samles inn ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med andre relevante fagmiljøer i Norge. Det vil også kunne bli aktuelt å analysere data fra internasjonale samarbeidspartnere i USA og i Europa. PhD-stipendiaten vil bli del av forskningsgrupper ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, slik som fullført mastergradsstudium, medisinsk profesjonsstudium, eller psykologisk profesjonsstudium.
 • Erfaring fra nevrologi og/eller psykiatri vil være en fordel
 • Erfaring fra analyse av EEG- og MR-data vil være en fordel
 • Kjennskap til forskningsmetode og statistikk er en fordel (SPSS/Stata/R)
 • Evne til selvstendig arbeid og prosjektledelse
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Er nysgjerrig med gode analytiske evner
 • Er selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er glad i utfordringer og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Variert og spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, og arbeid i team
 • Opplæring og kurs, og utvikling av spesialkompetanse
 • Ansettelse i IA-bedrift med pensjonsordning og gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn ifølge tariffavtale
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Stipendiat
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Torbjørn Elvsåshagen
  Tittel: Prosjektleder
  Telefon: 99155282
  E-post: telvsaha@ous-hf.no
  Navn: Erlend Bøen
  Telefon: 92622796
  E-post: erboen@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Nevrologisk avdeling
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image