Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har no ledig både ein fast hjemmel og to vikariater ved Moa legesenter.
Moa Legesenter A/S er ein veldreven og godt etablert 4 legepraksis med sentral beliggenheit på Moa. Her er erfarne legar som gir råd og støtte, og eit rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av helsesekretærar i 2,8 stilling.
Legesenteret er i prosess med kommunen, om ein kommunal virksomhetsovergragelse fra 010923. Da er det frå 010923 kommunen som har ansvaret for drift, og du vil har moglegheit til å velje om du ynskjer sjølvstendig næringdrift (8.2 avtale) eller fastlønn med 15 % provisjon av inntening på både heimelen og på vikariata. 
 
 • Fastlegeheimel ledig fra 010923: En av våre dyktige og erfarne leger blir pensjonist, så dette er en veldrevet og godt opparbeidet liste. Listestorleiken er idag 1300, denne kan reduseres etter dialog med kommunen. Ålesund kommune sin Legeplan, tar utgangspunkt i ein listestorleik på 1000 pasienter i en 5 dagers kurativ praksis.
 Lista vert administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon knytt til tildeling av
heimelen. Den som vært tilsett opparbeider da heller ikkje rett til goodwill for arbeidet som vert utført.
Vilkår for overdraging vert avtalt med Ålesund kommune etter retningslinjene frå legeforeininga. Tiltredelse fra 01.09.23 eller etter avtale. 
Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.
 
 • Legesenteret har også ledig følgjande: 

  Vikariat 1: 030723-151023, Fastlege skal i pappapermisjon. Listestorleik 1000
  Vikariat 2: 21.08.23 -16.08.24.: Svangerskapsvikariat. Listestorleik 1000
 
Til heimelen og vikariata inngår det deltaking i interkommunal legevakt. Dette er ei veldreven legevakt, der ein jobbar som
sjølvstendig næringsdrivande på kveldsvakt i vekedagane og på helg. Det er fastlønn på natt. 

Om du vil starte din spesialisering i allmennmedisin eller er i gang på ny ordning, så kan begge vikariata inngå i denne. Ålesund kommune er godkjent utdanningsverksemd og du vil få tilbod om ein ALIS -avtale og vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetane undervegs.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv framtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsverksemd, og vil legge til rette for spesialisering i
  allmennmedisin, og du vil få tilbod om ein ALIS avtale. Kommunen har et godt system for veiledning og supervisjon, for våre leger som er i spesialisering. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel og vikariat ved Moa Legesenter
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Moa Legesenter
Vestmoa 6|
6018 ÅLESUND