Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune lyser no ut ein ny fastlegeheimel med 0-liste ved Ørskog legesenter på Sjøholt, aust i kommunen, ved fjorden, nær fjella og med kort veg til Moa med eit av Norges største kjøpesenter og Ålesund sentrum.  

Ørskog legesenter er eit kommunalt drevet kontor med 3 spesialistar som har arbeidet ved legekontoret mange år og er opptatt av å dele av sin kunnskap og kompetanse. Kontoret har ein LIS1 og har avtale med NTNU om undervisning av medisinstudentar. 
Kontoret held til i fine lokalar, er godt utstyrt og nytter CGM allmenn journalsystem. Kontoret har eit godt arbeidsmiljø med erfarne legar og dyktige medarbeidarar som kjenner nærmiljøet godt.  

Ålesund kommune opprettar ein 0-heimel og tilbyr ny fastlege valet mellom fast lønn med 15 % provisjon av inntening eller næringsdrift med leigeavtale.  Listene vert administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon knytt til tildeling av heimlane. 

Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbod om ein ALIS -avtale og vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetane undervegs.

Den nye heimelen har eit listetak på 1000 jfr Ålesund kommune sin Legeplan 2021-2025. Under spesialisering kan du ha redusert liste om du ynskjer det. Det er aktuelt å tilknytte heimelen arbeid ved helsestasjon.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning ved Ålesund Interkommunale legevakt. Det er vakter kveld og helg på Sjøholt og nattevakter på Åse, alle med fast lønn.

Tiltreding etter avtale.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge.
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med selvstendig vaktkompetanse.
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi-og tuberkulinattest. 

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og vil legge tilrette for spesialisering i
  almennmedisin, og du vil få tilbud om ein ALIS avtale. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Ørskog
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ørskog Legesenter
Sjøholtvegen 86
6240 ØRSKOG