Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledige stillinger som spesialist i psykiatri ved DPS Follo, og søker nå bredt for å rekruttere og styrke samlet. Du vil bli ansatt i en fast seksjon etter avtale. 

Vi søker etter deg som er interessert i å jobbe med våre pasientgrupper, som trives med tverrfaglig samarbeid og ønsker å bidra til et allerede godt fagmiljø i avdelingen. Totalt i avdelingen har vi 14 overlegestillinger (inkludert medisinskfaglig rådgiver) og 5 LIS stillinger.

Kandidater som har kort tid igjen av spesialistutdanning i psykiatri oppfordres også til å søke.

Vår inntakspsykiater går snart av med pensjon, og vi søker derfor også psykiatere med interesse for inntaksarbeid.

Lurer du på hva DPS Follo kan tilby? 

 • Ukentlige legemøter med fremlegg og undervisning
 • Mulighet for klinisk veiledning på egne saker
 • Gode fagkurs/internundervisning
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning, inntil 10 dager pr. år
 • Mulighet for fleksible arbeidstidsordninger
 • Muligheter for øremerket tid for forskning
 • Mulighet for deltakelse i 36-delt bakvaktsordning
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

DPS Follo er opptatt av å skape et attraktivt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. 

Vi mener at en avdeling hvor ansatte trives med arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver er det beste utgangspunktet for god behandling av pasienter og pårørende. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre avdelinger internt i Ahus og ønsker så smidige pasientforløp som mulig. Faglig utvikling og videreutvikling av tjenester er viktig for oss.

Kort om oss:

DPS Follo består av tre poliklinikker lokalisert i Åsenveien 3; allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon for psykoselidelser (TiRe), seksjon for gruppebehandling. Kontorfaglig seksjon er også lokalisert her.
I Vestveien 15 har vi en døgnseksjon, seksjon for akutt ambulante tjenester, samt en spesialisert seksjon for spiseforstyrrelser som ivaretar hele Ahus opptaksområde med døgntjenester og dagtilbud. 

DPS Follo har etablert eMestring i 2021.

I samarbeid med kommunene har vi etablert to FACT team som er fysisk plassert i kommunen. Vi har også IPS/ jobbkonsulenter fra NAV integrert i seksjon TiRe.

Arbeidsplassen er lokalisert få minutters gange fra Ski Stasjon.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Søknader blir behandlet fortløpende, og en eventuell innkalling til intervju kan komme før søknadsfristen har gått ut.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper.
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere,1. linjetjenesten og andre
 • Samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder
 • Vedtaksarbeid på psykoseseksjonen

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og har lyst til å bidra i en positiv utvikling av avdelingen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64852000
Navn: Wenche Brandtzæg Nikolaisen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741321061
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski