Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig to fastlegehjemler i en to-legepraksis, knyttet til frittstående helsehus i Espevikvegen 18. Det er en godt innarbeidet fastlegepraksis, drevet av to spesialister i allmennmedisin. Begge hjemlene er ledige som følge av overgang til pensjonisttilværlsen, den ene er ledig og den andre blir ledig far august 2023. Hjemlene teller til sammen ca. 2200 innbyggere.
 
Lokalene er godt utstyrt og er på gateplan og er tegnet og bygget for fastlegedrift, universelt tilrettelagt med benker, arbeidsbord, nytt IT-anlegg, skap og fullt utstyr.                                                           Praktisk resepsjon og godt utstyrt laboratorium. Båretilgang til venterom, laboratorium og alle 4 undersøkelsesrom. Stort møterom med kantine og solrik balkong som deles med de andre helsearbeiderne i bygget.
 
Kunnskapsrike og lærevillige legesekretærer som er senterets ansikt utad. God telefonservice. Elektronisk pasientjournal (SystemX) med lokal ny server og ekstern IT-backup. Hjemmelsovertakere kan for egen kostnad benytte det journalsystem de selv ønsker. SPIRARE elektronisk EKG, dynamisk spirometri og 24-timers elektronisk blodtrykksmåling for 4 pasienter parallelt følger med. Minimal nedetid siste 5 år som følge av kontrakt med solid lokalt IT-firma Upheads. Kontrakt med rimelig fiber for internettilgang og NHN gjennom IT-leverandør, og elektroniske regnskaper gjennom autorisert regnskapsfirma.
 
Legedelen av bygget eies av legene. I tillegg har bygget to fysioterapeuter og tannlege. Utearealene har gode parkeringsmuligheter. Lokalene vil kunne være gjenstand for ombygging og utvidelse til større gruppepraksis i samråd med øvrige bygningseiere.
 
Strøm, klimaanlegg, rengjøring av fastlegelokalene, byggforsikring, vedlikehold av bygget og uteplass og kommunale driftsutgifter betales av eksisterende hjemmelsinnehavere.
 
Nye fastleger overtar vederlagsfritt praksisen. Vedkommende betaler en leiesum som inneholder et kompensasjonstillegg. Leiesummen er kr. 39.000 pr. fastlegehjemmel pr. måned og skal indeksreguleres.
 
Nye fastleger må ivareta avtaler med hjelpepersonell, drift av legesenteret med IT, regnskap osv.  samtidig som tidligere innehavere vil være behjelpelig med veiledning.
 
Espevikvegen 18, Solvang legekontor, er lokalisert 1,3 km øst for Haugesund sentrum i bydelen Solvang, midt mellom sentrum og bydel Skåredalen, en bydel i stor vekst. Det er gode bussforbindelser og kort avstand til sykehus.
 
Vi søker:
  • Leger med norsk autorisasjon, som har gjennomført LIS1 og som ønsker å gå videre med allmennmedisin, har genuin interesse for mennesker, som kan kommunisere godt på norsk, er systematiske, strukturerte og med høy faglig integritet, evner å jobbe selvstendig, og har gode evner til samhandling. Du må ha ordinært førerkort klasse B.
  • Det er krav om politiattest til stillingen/hjemmelen.
  • Fastlegeavtalen innebærer også obligatorisk deltakelse i legevakt og mulighet for kommunal bistilling i inntil 20%.
 
Vi kan tilby:
  • En jobb med kontinuitet i kontakt med pasienter og også hele familier over tid
  • Godt faglig fastlegemiljø i kommunen med 34 andre fastleger
  • Nærhet til akuttsykehus, Haugesund Sjukehus Helse Fonna
  • Vakter på en veldrevet, interkommunal legevakt, med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell
  • ALIS-avtale med praksiskompensasjon og dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet
  • Vederlagsfri overtakelse av pasientliste, praksiskompensasjon ved fravær sykt barn.
For nærmere informasjon kontakt:
Hjemmelsinnehaver Jan Fyllingen, tlf 99284749. E-post jan.fyllingen@gmail.com
Hjemmelsinnehaver Elen-Marta Hovig, tlf 41554855. E-post elen.marta.hovig@gmail.com;
Helsesjef Tone B. Steinsvåg, e-post tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Kommuneoverlege Jostein Helgeland, e-post  jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
 
Søknad m/CV  sendes postmottak@haugesund.kommune.no og merkes «Legehjemmel Solvang». Søknadsfrist 14.05.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Fyllingen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 99284749
E-post: jan.fyllingen@gmail.com
Navn: Elen-Marta Hovig
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 41554855
E-post: elen.marta.hovig@gmail.com
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Legehjemmel
Send søknad på mail
Arbeidssted
Espevikvegen 18
5521 HAUGESUND