Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen medisinsk mikrobiologi. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle gode laboratorietjenester innenfor infeksjonssykdommer. 

Diagnostisk klinikk består av Laboratoriemedisinsk avdeling, Bildediagnostisk avdeling, Patologisk avdeling og seksjon for kvalitet og rådgivning. Klinikken har over 300 ansatte fordelt på leger, rådgivere, helsefagarbeidere/hjelpepleier, radiografer, bioingeniører og merkantilt personell.

Diagnostisk klinikk omfatter spesialitetene mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi og patologi. Medisinsk mikrobiologi ligger i klinikken under avdeling for laboratoriemedisin. Laboratoriene ved Nordlandssykehuset er akkreditert av Norsk akkreditering. Det mikrobiologiske fagområdet er delt opp i tre enheter - bakteriologi, serologi og molekylærbiologi. Laboratoriet yter service fra nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF og primærhelsetjenesten. Det mikrobiologiske laboratoriet har et pasientgrunnlag på ca 250 000 og utførte i 2019 i overkant av 300 000 analyser.

Vi tilbyr store deler av spesialistutdanningsløpet i medisinsk mikrobiologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved infeksjonsmedisinsk avdeling 1 år (dersom du ikke har 1 år godkjent klinisk praksis fra før) og 2 måneder på smittevernseksjonen ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 10 uker, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet (se utdanningsplan for fagområdet her). Vi har per i dag samarbeidsavtale med mikrobiologisk avdeling ved UNN. Etter endt spesialisering omgjøres stillingen til legespesialist med tjenestested Nordlandssykehuset HF. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Vi har nå ledig fast stilling for Lege i spesialisering ved fagområde medisinsk mikrobiologi. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig vikariat for Lege i spesialisering.

Arbeidsoppgaver

Som lege hos oss vil du bli fulgt opp av hyggelige veiledere og kolleger med høy fagkompetanse og er integrert i et aktivt og bredt fagmiljø. Legene ved vårt fagområde arbeider med kompetansebygging, og påvisning og tolking av mikrobiologiske agens og infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer.

Våre leger er hyppig i kontakt med ulike kliniske miljøer både på sykehuset og i primærhelsetjenesten for rådgivning om diagnostikk, undervisning, behandling og forebygging av infeksjoner. Vi har nært samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevern. På laboratoriet har legene tett samarbeid med bioingeniører og andre ansatte.

Noe reisevirksomhet i forbindelse med kurs, samlinger etc. må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS1/turnustjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert og vilje til faglig utvikling
 • Ansvarlig, strukturert og har evnen til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Det eneste mikrobiologiske laboratoriet i Nordland. Vi er lokalisert i laboratoriebygget (O-fløya) ved Nordlandssykehuset i Bodø i lyse og luftige lokaler som strekker seg over tre etasjer i et relativt nytt bygg med glassfasade. Bygget er knyttet sammen med resten av sykehuset, og har ny automatisert analysehall innen serologi og medisinsk biokjemi
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.nyebodo.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Sandra Elena Åsheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92098796
E-post: Sandra.Asheim@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nordlandssykehuset i Bodø
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image