Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. En av våre leger i spesialisering på Senter for psykisk helse og rus skal snart ut i permisjon og vi søker en god vikar for henne. Vi ha derfor ledig:
 • 100 % vikariat på 12 måneder for LIS, med oppstart høst/vinter 2023
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2021/07/lovisenbergmodellen-systematisk-tilbakemelding

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2022/05/apnet-doren-endret-kulturen

Vi har samlet tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

Nå skal en av våre LiS i permisjon og vi søker en god vikar for henne.
Arbeidet vil være i allmennpoliklinikk, lokalisert i Lovisenberggata 21. Oppstart 01.09.23 eller etter avtale.

Vi kan tilby:
 • LIS undervisning i eget hus
 • Høy kvalitet i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering
 • Korte linjer og samarbeid mellom somatikk, rus og psykisk helse
 • Godt samarbeid internt, både med døgnavdelinger, sosialfaglig kompetanse og somatisk avdeling ved behov
 • Et sosialt og faglig sterkt miljø med flere faste arrangementer
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Dekning av utgifter til obligatoriske kurs
Arbeidsoppgaver:
 • Utrede og behandle rettighetspasienter innen psykisk helsevern
 • Medisinskfaglige vurderinger og medisinskfaglig ansvar for egne og andre behandlers pasienter
 • Bidra med fagutvikling og kompetanseheving
Egenskaper:
 • Du evner å skape tillit og gode relasjoner
 • Du liker å ha døra åpen for kollegaer og setter pris på faglig og sosialt fellesskap
 • Du liker å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis
 • Du evner å samarbeid med andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning
 • Du har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne
Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Jenny Maria Karolina Viktorsson
Telefon: 47518021
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 997 26 573
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO