Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Dersom du er lege som ønsker å jobbe innen allmennmedisin, eller prøve ut å jobbe innen allmennmedisin i trygge rammer, så er dette muligheten for deg. Harstad kommune har satset på at nyutdannede leger skal ha muligheten til en normal arbeidsbelastning. Vi har satset på lavere liste de første årene. En ALIS koordinator som bidrar med å bygge opp din utdanningsplan som mål å bli spesialist. Et utdanningsfond som gir støtte til grunnkurs A-D ut over det fond 2 dekker. Et yngre kollegiet med gode mulighet for kollega veiledning og refleksjon. Har du lyst å prøve ut allmennmedisin, uten høy risiko? Søk her. 
 
Kan du tenke deg å bo i en storby i et lommeformat?   
Oppleve og utforske livet i Harstad, byen i nord med store muligheter for friluftsliv på sjø, i vann, i lavlandet og på fjellet gjennom hele året. Byen som har alt som en storby trenger, men samtidig bevart det nære med et mindre lokalsamfunn. 
Vi ønsker oss leger med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin. Vi tilbyr en morsom og variert hverdag med hyggelige kollegaer og faglig utvikling i topp moderne klinikker. Som fastlege på Havnegata, Kanebogen og Rødbergveien legesenter, vil du være ansvarlig for behandling og oppfølging av våre pasienter. Vi har et kompetent fagmiljø med flere dyktige kollegaer innen samme og andre fagfelt som man vil samarbeide med.
Hvis du er ALIS, er dette en gylden mulighet til å gå inn i et veldrevet legesenter med spesialister i allmennmedisin. 
Fra 01.06.2023 har vi ledig 3 x 100 % stillinger som fastlege. Fastlegehjemlene er lokalisert ved Havnegata legesenter, Kanebogen legesenter og Rødbergveien legesenter 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.
Personlige egenskaper som vektlegges:
 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.
  Vi tilbyr:
 • En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for leger: - Utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
 • Harstad kommune ordner vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar. 
 • Vi gir nye leger som ønsker det, tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende. 
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Annen informasjon:
 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Havnegata, Rødbergveien og Kanebogen legesenter
Asbjørn Selsbanes gate 9
9405 HARSTAD