Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for døgnbehandling i Senter for psykisk helse og rus, Lovisenberg Diakonale Sykehus har ledig 2 faste overlegestillinger for spesialist i psykiatri med oppstart henholdsvis 1. august og 1. sept. 2023. Alternativ oppstart etter avtale.

Vi søker engasjerte leger med gode samarbeidsevner og interesse for kunnskapsbasert praksis som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematiske tilbakemeldinger.

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Alle postene til Avdeling for døgnbehandling er samlet i et flott nytt bygg på Lovisenberg sitt sykehusområde, og består av et psykiatrisk akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks poster hver med 10 senger.
Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for Lovisenberg sektor inkludert bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo med i overkant av 1200 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelig hjelp-funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus med en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, bipolare lidelser, andre alvorlige psykiatriske lidelser inkludert rusproblematikk og voldsproblematikk.

Avdeling for døgnavdeling har godt kvalifiserte medarbeidere som samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, psykiatriske poliklinikker, samt ambulante tjenester inkludert FACT (team) i de to opptaksområdene.
Lege- /psykologgruppen består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

I stillingen inngår 15-delt bakvaktordning.

Vi kan tilby:
  • Korte linjer og samarbeid mellom somatikk, rus og psykisk helse.
  • Godt samarbeid internt, både med poliklinikk og ambulante team/ FACT, sosialfaglig kompetanse og somatisk avdeling ved behov.
  • Et sosialt og faglig sterkt miljø.
  • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP.
  • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Du er velkommen til å søke stilling hos oss!

Ved spørsmål kan du kontakte avdelingsoverlege Rune Årskog, tlf.: 974 90 868.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Rune Årskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 974 90 868
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO